Träffpunkten, Karlskrona, 2012-02-27


Anmälningsdatum: 2012-06-27, Diskrimineringsdatum: 2012-02-27

Jag fick först en praktikplats för mitt fältstudier på LNu som ingick i min kurs. Allt var färdigt och sedan så ringde min f.d. handledare till Högsta chefen på Handikappsförvaltningen och såg till att jag inte fick denna plats…. Läs hela anmälan om Träffpunkten …

Café LaVance, Stockholm, 2012-02-26


Anmälningsdatum: 2012-04-03, Diskrimineringsdatum: 2012-02-26

Café LaVance saknar dörröppnare och ingången till toaletten är helt åt skogen för att kunna ta sig in med rullstol; först är det en dörr som har en mycket trög dörrstängare in till ett ”förrum”. Precis till höger efter den dörren ligger dörren in till själva toalettrummet, vilket gör att om man använder rullstol kan man inte öppna båda dörrarna samtidigt och komma in på toaletten…. (Uppföljning 2012-05-03) Läs hela anmälan om Café LaVance …

Stockholm Pilates Center, Stockholm, 2012-02-09


Anmälningsdatum: 2012-02-13, Diskrimineringsdatum: 2012-02-09

Jag vill anmäla Stockholm Pilates Center för diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Jag har köpt ett erbjudande jag inte får nyttja med hänvisning till min synskada. Stockholm Pilates Center anger min säkerhet som ett skäl och att de inte kan sätta in extraresurser och vägrar låta mig ta med mig en ledsagare som skulle kunna visa mig övningarna…. (Uppföljning 2013-01-15) Läs hela anmälan om Stockholm Pilates Center …

City Gross, 72138, 2012-01-04

bild på City Gross, 72138, 2012-01-04
Anmälningsdatum: 2012-01-11,
Diskrimineringsdatum: 2012-01-04

Problemet jag har när jag kommer till City Gross är när jag ska självskanna. Eftersom jag sitter i en eldriven rullstol når jag inte att dra mitt kort i kortdragaren för självskanning eftersom den sitter för högt upp, detsamma gäller om jag nu skulle kunna dra kortet så kan jag inte nå skannrarna på övre raderna…. Läs hela anmälan om City Gross …