The Secret Garden, Stockholm, 2018-10-13


Anmälningsdatum: 2018-10-16, Diskrimineringsdatum: 2018-10-13

Klockan var strax efter 02 den 13:e oktober när mitt sällskap och jag ställde oss i kön till The Secret Garden i Gamla Stan i Stockholm. Efter ungefär tio minuter var det vår tur att gå in på klubben, men en dörrvakt förklarade att han inte tänkte släppa in mig eftersom jag använder ledarhund…. Läs hela anmälan om The Secret Garden …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
The Secret Garden
Webbadress:
http://www.secretgardensthlm.se
Gatuadress:
Kornhamnstorg 59
Postnummer och ort:
11127 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-10-13 (Anmälningsdatum: 2018-10-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind

Beskrivning av diskrimineringen:

Klockan var strax efter 02 den 13:e oktober när mitt sällskap och jag ställde oss i kön till The Secret Garden i Gamla Stan i Stockholm. Efter ungefär tio minuter var det vår tur att gå in på klubben, men en dörrvakt förklarade att han inte tänkte släppa in mig eftersom jag använder ledarhund. Han sa att den höga musiken på klubben skulle vara skadlig för hunden. ”Jag har själv hund”, berättade han. Jag förklarade att jag hade varit på stället två eller tre gånger tidigare och att det fungerat utmärkt eftersom jag hade suttit i det rum (den inglasade innergården) där det inte spelas musik. Ljudnivån där är så låg att man kan föra ett samtal i normal samtalston. Jag förklarade också att det är tillåtet för mig at vara med min ledarhund överallt och det fick han gärna läsa om på mitt tjänstehundskort.

Dörrvakten ifrågasatte att jag varit där tidigare och bad mig och mitt sällskap att kliva åt sidan och att prata med en överordnad.

Vi gjorde som vi blev tillsagda. Nu fick jag prata med en man som sa at han var ställets ägare. Han upprepade att han inte tänkte låta mig och min ledarhund komma in på stället eftersom det var så hög musik. Jag var däremot välkommen andra tider på dygnet då det inte var några DJ:s som spelade. Jag upprepade att min plan var att göra som de tidigare gånger jag varit där, sitta i det inre, tysta rummet. Även han ifrågasatte att jag hade varit där tidigare. Jag sträckte fram mitt tjänstehundskort och bad honom läsa på det för att på så vis övertyga honom om att jag får vara överallt med min ledarhund. Men det ville han inte. Jag informerade då om att jag skulle bli tvungen att göra en DO-anmälan, och på det svarade han att det fick jag väl göra då. Jag frågade vad han hette och han presenterade sig som Mikael. Jag bad om hans efternamn också, men har tyvärr glömt bort vad han svarade.

En av personerna i mitt sällskap hade vid det här laget redan gått in på klubben. De två som var kvar och jag gick därifrån. Klockan var cirka 02.20.

Jag vill att DO utreder om det jag har varit med om kan klassas som diskriminering. Förutom att jag helt utestängdes från Secret Garden är det anmärkningsvärt och kränkande att någon annan tror att jag vill utsätta min ledarhund för obehag. Det ligger förstås i mitt intresse att min ledarhund mår bra och kan utföra sitt arbete. Det är inte heller rimligt att någon utom jag själv ska ta ansvar för en sådan sak.

Myndigheten för tillgängliga medier (Mtm), , 2018-09-24


Anmälningsdatum: 2018-09-28, Diskrimineringsdatum: 2018-09-24

Jag började läsa Företagsekonomi 1 vid Linköpings universitet. Till min lättnad fanns kurslitteraturen inläst som talbok. Problemet var att talboken för kursen externredovisning inte innehåller bildbeskrivningar av bilder som är centrala för bokens tema…. Läs hela anmälan om Myndigheten för tillgängliga medier (Mtm) …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Myndigheten för tillgängliga medier (Mtm)
Webbadress:
http://www.mtm.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-09-24 (Anmälningsdatum: 2018-09-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Student eller sökande till studier
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag började läsa Företagsekonomi 1 vid Linköpings universitet. Till min lättnad fanns kurslitteraturen inläst som talbok. Problemet var att talboken för kursen externredovisning inte innehåller bildbeskrivningar av bilder som är centrala för bokens tema. Boken behandlar olika typer av bokföring och det finns många figurer och tabeller. Dessa beskrivs inte utan kommenteras bara kort. Det medför att jag inte får en förståelse för det mest grundläggande vad gäller balansräkning, resultaträkning etc. Jag provade hur långt jag kommer med med det som finns, men jag klarade inte av att göra övningarna i den medföljande övningsboken då jag inte hade förstått vilka poster som ingår. De beskrivs inte i svartskriftsboken då det är meningen att man ska titta på bilderna. Den här talboksinläsningen är väldigt rörig utan kompletterande bildbeskrivningar fungerar för personer som har syn smat möjlighet att titta i en svartskriftsbok. Konsekvenserna av det här blir att jag kommer att behöva vänta med att slutföra kursen tills boken finns anpassad för personer med synnedsättning. Det innebär att jag inte kommer att kunna delta på nästa delkurs (budgetering och kalkylering) som är en vidareutveckling av kunskaperna i externredovisning. Jag kommer inte ha rätt till studiestöd och utbildningen kommer att ta betydligt längre tid att slutföra eftersom den bara ges på hösten. Tidigast kan jag få mitt slutbetyg i Företagsekonomi 1 i slutet av höstterminen 2019 om jag ska läsa utifrån samma förutsättningar som mina seende medstudenter. Jag går också miste om arbetstillfällen där Företagsekonomi 1 är ett kompetenskrav under den här tiden. Bifogat finns två mp3-filer. I den ena beskriver inläsaren att bilderna kommenteras kortfattat i den löpande texten. Den andra filen är ett exempel på hur det kan låta när det saknas bildbeskrivningar. jag skulle vilja att Mtm i framtiden har en tydlig policy för hur man behandlar bilder i framförallt facklitteratur. Som det verkar vara nu är den processen mycket godtycklig. Ska en bok anses vara tillgänglig så ska hela boken vara det och inte enbart bokens text. Boken i fråga heter ”Att förstå externredovisning” av Gunnar Eriksson och Peter Johansson.

Rehab Station Stockholm, Solna, 2018-05-29


Anmälningsdatum: 2018-06-01, Diskrimineringsdatum: 2018-05-29

Jag hade en tid hos en läkare på Rehab Station Stockholm, 2018-05-29.
När vi mötte läkaren så började hon att hälsa på min assistent istället för mig. (Uppföljning 2018-09-26) Läs hela anmälan om Rehab Station Stockholm …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Rehab Station Stockholm
Gatuadress:
Frösundaviks allé 4
Postnummer och ort:
16989 Solna
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-05-29 (Anmälningsdatum: 2018-06-01)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag hade en tid hos en läkare på Rehab Station Stockholm, 2018-05-29.
När vi mötte läkaren så började hon att hälsa på min assistent istället för mig. Redan här anser jag att hon kränker och förminskar mig. Jag anser att det är respektlöst av en läkare att bete på detta sättet.

Jag går till en läkare för att få hjälp, inte för att bli kränkt!

Flera gånger när jag försökte börja säga något så avbröt hon mig med någon annan fråga. Till sist var min assistent var tvungen att tillrättavisa henne och be henne att lyssna på mig.

Hon vände sig direkt till min assistent och förväntade att han skulle svara istället för mig.

Jag hade förberett och skrivit en text hemma som jag glömde att visa i den uppkomna situationen.

När man jobbar på t.ex. RSS så borde man väl förstå bättre.

Jag var ledsen och irriterad resten av dagen pga diskriminerande beteende.

JO, Stockholm, 2018-05-09


Anmälningsdatum: 2018-06-12, Diskrimineringsdatum: 2018-05-09

Våren 2017 anmälde jag DO till DO för bristande tillgänglighet då de skickat ett beslut i ett tillsynsärende per post trots att jag berättat att jag är blind och önskat få beslutet digitalt. Pappersbrev går inte att läsa för mig. DO valde att lägga ner ärendet pga risk för jäv. De hänvisade mig därför till JO, JK eller en antidiskiminerngsbyrå. jag valde att gå vidare till Jo och snabbt fick jag ett beslut från JO den 9 maj 2018 med nummer dnr 3008-2018…. Läs hela anmälan om JO …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
JO
Webbadress:
http://www.jo.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-05-09 (Anmälningsdatum: 2018-06-12)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Våren 2017 anmälde jag DO till DO för bristande tillgänglighet då de skickat ett beslut i ett tillsynsärende per post trots att jag berättat att jag är blind och önskat få beslutet digitalt. Pappersbrev går inte att läsa för mig. DO valde att lägga ner ärendet pga risk för jäv. De hänvisade mig därför till JO, JK eller en antidiskiminerngsbyrå. jag valde att gå vidare till Jo och snabbt fick jag ett beslut från JO den 9 maj 2018 med nummer dnr 3008-2018. JO skickade visserligen beslutet digitalt, men märk väl – i en oläsbar PDF-fil. Detta är ett vanligt förekommande problem – inte minst inom myndigheterna. Ofta skannas beslut in som en bild och bilder går inte att läsa med skärmläsare som är ett vanligt hjälpmedel för personer med synnedsättning. Jo har troligen gjort samma sak -skannat in beslutet som en bild, trots att de vet att jag är blind. De har aktivt gått in och gjort en från början tillgänglig fil otillgänglig för mig. jag kunde inte läsa beslutet och anser mig vara diskriminerad som blind pga bristande tillgänglighet. Jag känner mig kränkt och illa bemött. Det är illa att JO gör i princip samma sak som min anmälan berörde. Jag tycker det känns viktigt att DO lyfter det här och utreder vidare. Att inte kunna ta del av tillgänglig info är ett struktruellt problem som dagligen diskriminerar personer med synnedsättning. Det här är bara exempel på två fall.

Stockholms läns landsting, Stockholm, 2018-01-22


Anmälningsdatum: 2018-01-31, Diskrimineringsdatum: 2018-01-22

Åkte buss 830 mot Handenterminalen från Farsta Centrum kl 18.45 måndagen den 22 januari.
Inget utrop fungerade på bussen, var trasigt enligt chauffören. Läs hela anmälan om Stockholms läns landsting …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms läns landsting
Webbadress:
http://www.sll.se
Gatuadress:
Box 6909
Postnummer och ort:
10239 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-01-22 (Anmälningsdatum: 2018-01-31)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Åkte buss 830 mot Handenterminalen från Farsta Centrum kl 18.45 måndagen den 22 januari.
Inget utrop fungerade på bussen, var trasigt enligt chauffören.
Eftersom jag har stor svårighet att se skyltarna är det svårt att då veta när jag ska kliva av.

Handelsbanken i Sverige, 2017-12-06


Anmälningsdatum: 2017-12-06, Diskrimineringsdatum: 2017-12-06

Jag är förvaltare till en person som inte kan läsa och skriva och har haft sin hjärnskada sedan födseln. Som förvaltare vill jag att hans räkningar i möjligaste mån skall betalas med autogiro för att minska kostnaderna. Jag har haft ett inloggningskort till internettjänsten på Handelsbanken och skött hans affärer den vägen…. Läs hela anmälan om Handelsbanken i Sverige …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Handelsbanken i Sverige
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-12-06 (Anmälningsdatum: 2017-12-06)
Min funktionsnedsättning:
Kognitiv funktionsnedsättning

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag är förvaltare till en person som inte kan läsa och skriva och har haft sin hjärnskada sedan födseln. Som förvaltare vill jag att hans räkningar i möjligaste mån skall betalas med autogiro för att minska kostnaderna. Jag har haft ett inloggningskort till internettjänsten på Handelsbanken och skött hans affärer den vägen.

När jag begärde ett nytt kort säger banken att endast han själv kan få ut ett kort om han kan legitimera sig. Det betyder att han utan min vetskap kan begära ett nytt kort när han vill och använda kortet att flytta runt bland sina konton utan att jag kan stoppa honom och ta ut så mycket han vill på det kort han har till fickpengar. Han har ”mycket” aktiva kompisar så det är helt omöjligt för mej att låta honom ta ut ett kort.

Som hans förvaltare anser jag att det är jag som skall ta ut ett kort för hans räkning men enligt banken är det omöjligt. Detta gäller att autogiro och e-faktura får jag som förvaltare inte skriva under på.

Samma sak händer när jag skall förnya hans abonnemang, det räcker inte att jag åker till affären och visar mitt intyg som förvaltare, det skall göras en kreditansökan av företaget och då får han inte handla. Vid förfrågan om att köpa en TV och få fakturan i hans namn var det också omöjligt. Det är på tiden att företag förstår innebörden i förvaltarskap.

Stockholms lokaltrafik, Stockholm, 2017-11-17


Anmälningsdatum: 2017-11-27, Diskrimineringsdatum: 2017-11-17

Fredagen den 17 november reste jag med buss 837 från Haninge Centrum kl 14.11 i riktning mot Kolartorp. Efter ett tag inser jag att det inte finns utrop på bussen och blir osäker om när min hållplats kommer. Jag går fram till chauffören och följande dialog utspelar sig:
Jag: Varför är det inget utrop på bussen?… Läs hela anmälan om Stockholms lokaltrafik …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms lokaltrafik
Webbadress:
http://sl.se
Gatuadress:
Box 30047
Postnummer och ort:
10425 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-11-17 (Anmälningsdatum: 2017-11-27)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Fredagen den 17 november reste jag med buss 837 från Haninge Centrum kl 14.11 i riktning mot Kolartorp. Efter ett tag inser jag att det inte finns utrop på bussen och blir osäker om när min hållplats kommer. Jag går fram till chauffören och följande dialog utspelar sig:
Jag: Varför är det inget utrop på bussen?
Chauffören: Det är det väl.
Jag: Jag hör inget, gör du?
Ch: Jag behöver inte höra något.
Jag: Nä, men jag behöver.
Ch: Du kan väl läsa på skylten.
Jag: Nej, det kan jag inte.
Sedan följde tystnad och inget förslag från chauffören på hur utropen kan ersättas på ett tillgängligt sätt om de nu tillfälligtvis skulle vara trasiga (?). Vi hade redan passerat hållplatsen och jag tvingades gå över en stor väg för att komma till destinationen.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Johanneshov, 2017-07-28


Anmälningsdatum: 2017-08-18, Diskrimineringsdatum: 2017-07-28

Under många år har jag gång på gång skickat klagomål till MTM (Myndigheten För tillgängliga Medier). Jag har även ringt dem och vid ett tillfälle till och med besökt dem. Det besöket skedde när verksamheten fortfarande låg i Enskede och hette Tal- och punktskriftsbiblioteket…. Läs hela anmälan om Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
Webbadress:
http://www.mtm.se
Gatuadress:
Box 5113
Postnummer och ort:
12117 Johanneshov
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-07-28 (Anmälningsdatum: 2017-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Student eller sökande till studier
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Under många år har jag gång på gång skickat klagomål till MTM (Myndigheten För tillgängliga Medier). Jag har även ringt dem och vid ett tillfälle till och med besökt dem. Det besöket skedde när verksamheten fortfarande låg i Enskede och hette Tal- och punktskriftsbiblioteket. Vid mitt besök visade jag dem vilka brister och fel jag hittat i en bok som jag förtillfället läste.

Felen har dykt upp i skönlitteratur, kurslitteratur och i de så kallade ”ersättningstidningar” som MTM ger ut. En hel del av min korrespondens angående klagomålen finns bevarad i e-postbrev.

Nu senast har en bok som ingår i min kurslitteratur innehållit så många korrekturfel att jag blivit tvungen att skicka tillbaka den till MTM. Min anmälan gäller det här tillfället i synnerhet men även problemet med dålig kvalitet på punktskriften i allmänhet.

Jag hoppas att DO går vidare med mitt ärende eftersom det är principiellt viktigt. Bristande tillgänglighet gäller inte enbart trösklar och trappor utan kan även handla om tillgången till information och litteratur. Som punktskriftsläsare är jag helt beroende av MTM. Det är de som ansvarar för produktionen av biblioteksböcker i punktskrift, ersättningstidningar och kurslitteratur. De har en monopolställning och därmed ett stort ansvar. Jag som punktskriftsläsare är helt utlämnad till dem och kan inte välja en annan producent av min kurslitteratur, låneböcker eller ersättningstidningar.

Här följer en redogörelse för det som har hänt närmast i tid och det som min anmälan i huvudsak gäller:

När jag skulle börja plugga till en tenta upptäckte jag snart att boken Villkorat vuxenskap av Veronica Lövgren innehöll så många fel och konstigheter att jag inte skulle kunna läsa boken. Bokern är i punktskrift producerad 2015 för MTM av EMB Konsult AB.

Jag kontaktade MTM om detta via e-post o slutet av juli och två veckor senare hade jag en ny bok i min hand. Att oplanerat bli utan kurslitteratur i två veckor är oacceptabelt. Vi får se vilka konsekvenser det här får för mig. I skrivande stund vet jag inte om jag kommer att hinna bli klar med min hemtenta på grund av den oläsliga boken.

Förutom att den här typen av incidenter i sig innebär problem för studenter som läser punktskrift, skapar det en oro inför fortsatta studier. Att studera med synnedsättning är tufft nog. Att inte kunna räkna med att kurslitteraturen går att läsa lägger sten på börda.

Jag anser att jag inte har fått samma möjligheter att studera som mina kurskamrater på grund av MTM:s slarv. Och jag vill att DO utreder om det kan betraktas som diskriminering enligt nuvarande lagstiftning.

Här nedan klistrar jag in exempel på fel och problem med boken. Jag kommer även att skicka själva pappersboken till DO.

Boken är i punktskrift indelad i tio volymer. Det är den första volymen jag har läst i. Jag har läst till och med sidan 11, (svartskriftssidan).

Eftersom det tar lång tid att i detalj skriva ner alla fel har jag här enbart koncentrerat mig på de första fyra sidorna. Jag har därefter satt gem på ett par sidor där det förekommer fel. På många ställen, men långt ifrån alla där det finns fel och konstigheter, har jag markerat med en penna.

Generellt kan man säga att radavstånden då och då blir alltför små. Det gör att bokstäverna smälter in i varandra. Ibland är punktskriften printad på ett sådant sätt så att man får känslan av att någon har dragit i papperet för att rätta till det. Texten hamnar inte på raka linjer utan snett. På många ställen finns ”ströpunkter” som kan dyka up i vänstermarginalen eller lite varstans. Det är en slags skräptecken.

Många bokstäver har antingen fått en punkt för mycket eller en punkt för lite. Detta leder till att helt nya tecken bildas.

Vissa ord har skrivits ihop, andra har delats upp med mellanslag.

Exempel på fel
Fakultetsopponent: (en punkt för mycket på e, vilket skapar ett helt nytt tecken): står på bokomslagets insida.

Sammanhang: (ordets andra a kletar ihop med bokstäver på raden ovanför): Står på sidan II i innehållsförteckningen.

Utsmetade punkter i vänsterparentesen längst ner på samma sida.

Mågot: (sidan III i innehållsförteckningen)

Åndra: (sidan IV i innehållsförteckningen)

Trean i siffran 37 har blivit som et bakvänt m (sidan IV) i innehållsförteckningen)

Bokstaven ”i” i livslopp har fått en extra punkt, visserligen svag, men förvirrar och skapar ett nytt tecken: (sidan IV i innehållsförteckningen).

Kön,till (ihopskrivna ord och skiljetecken på sidan IV i innehållsförteckningen)

T i ”frivillighet” har fått en extra punkt. Visserligen svag, men försvårar läsning, förvirrande. (sidan VI i innehållsförteckningen).

En extra punkt på a:et i ”konfidentialitet” /sidan VI i innehållsförteckningen)

En extra punkt på n:et i ”igenkännnbarhet”. (sidan VI i innehållsförteckningen)

Extra punkt mellan orden ”transkriptioner” och ”och”. (sidan VI i innehållsförteckningen).

”Videopnspelningar”: (sidan VI i innehållsförteckningen)

”analytisk” och ”interaktion” står på olika rader men radavståndet är för litet så orden flyter ihop.

”Osäkerhet” och ”ambivalens” står på olika rader,men för litet radavstånd gör att orden flyter ihop. (sidan VIII i innehålsförteckningen).

Många skräppunkter finns i vänstermarginalen och på andra ställen på sidan X i innehålsförteckningen.

Mellan ”åldersideal,” och ”konsumtionskultur” finns flera skräptecken. (sidan X i innehållsförteckningen)

Förhandlbt (sidan X i innehållsförteckningen)

Inskrnnkt (sidan X i innehållsförteckningen)

Bindestrecket i ”oförutsägbara” ser ut som en högerparentes. (sidan X i innehållsförteckningen)

R:et i ”erfaret” är utsmetat vilket försvårar läsning (sidan XI i innehålsförteckningen)

En punkt i M på ”dem” är mycket suddig, vilket gör att det ser ut som et n (sidan XI i innehållsförteckningen)

R:et i fria har en otydlig punkt vilket gör det svårläst. (sidan XI i innehållsförteckningen)

A:et i internaliserad har fått en suddig punkt för mycket (sidan XII)

Extra punkt framför ordet ”mellan” (sidan XII)

Kontrrll (sidan Xii)

”Rättighethr” är inte bara felstavat utan har en extra suddig punkt över det första r:et: (sidan XII)

Det finns många suddiga extra punkter här och var på sidan XII

”inom” har en för svag punkt i m:et så att det bildar ordet ”inon”: (sidan XII)

”Institu!ions”. (sidan 2)

”workling”: (sidan 4)

Frr: (sidan 4)

Rogic: (sidan 4)

Contredictions: (sidan 4)
Olligation: (sidan 4)

Region Örebro län, , 2017-03-23


Anmälningsdatum: 2017-06-19, Diskrimineringsdatum: 2017-03-23

Det här handlar om sjukresor. I Region Örebro län får den som ska besöka sjukhus eller vårdcentral åka gratis på länstrafikens bussar om den kan visa upp en kallelse som gäller för besöket. Är man däremot beroende av färdtjänst för att ta sej till vårdinrättningen gäller inte samma regel…. Läs hela anmälan om Region Örebro län …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
region Örebro län
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-03-23 (Anmälningsdatum: 2017-06-19)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Hörselnedsättning/döv
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Det här handlar om sjukresor. I Region Örebro län får den som ska besöka sjukhus eller vårdcentral åka gratis på länstrafikens bussar om den kan visa upp en kallelse som gäller för besöket. Är man däremot beroende av färdtjänst för att ta sej till vårdinrättningen gäller inte samma regel. Då måste man betala ordinarie färdtjänsttaxa. För mej är det en uppenbar diskriminering eftersom jag, som färdtjänstkund får betala för en sjukresa som andra som kan resa med länstrafikens bussar får gratis.

SF bio, Stockholm, 2017-03-14


Anmälningsdatum: 2017-03-15, Diskrimineringsdatum: 2017-03-14

2017-03-14 kl 22.20 försökte jag boka biobiljetter på hemsidan och även på appen. Det gick inte då jag inte kunde boka rullstolsplatser via varken hemsidan eller appen. Jag hänvisas till ett telefonnummer med öppettiderna: måndag – fredag kl.10:00 – 17:00. Lördag – söndag kl. 11:00 – 16:00. Dessa tider är väldigt begränsande. Jag begränsas möjligheten att boka biobiljetter som andra besökare har möjlighet till…. Läs hela anmälan om SF bio …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
sf bio
Webbadress:
http://www.sf.se
Gatuadress:
kundservice
Postnummer och ort:
16987 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-03-14 (Anmälningsdatum: 2017-03-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

2017-03-14 kl 22.20 försökte jag boka biobiljetter på hemsidan och även på appen. Det gick inte då jag inte kunde boka rullstolsplatser via varken hemsidan eller appen. Jag hänvisas till ett telefonnummer med öppettiderna: måndag – fredag kl.10:00 – 17:00. Lördag – söndag kl. 11:00 – 16:00. Dessa tider är väldigt begränsande. Jag begränsas möjligheten att boka biobiljetter som andra besökare har möjlighet till.