SJ, 2019-05-07


Anmälningsdatum: 2019-05-09, Diskrimineringsdatum: 2019-05-07

Jag bor i Mora for 20 år sen.Jag ar funktionshinder, åker elstol och har personlig assistans.
Måndag 6 maj ville jag boka en tågresa till Uppsala som jag ofta gör, för mig och min assistent, den 18:e maj kl. Läs hela anmälan om SJ …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SJ
Webbadress:
http://www.sj.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2019-05-07 (Anmälningsdatum: 2019-05-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag bor i Mora for 20 år sen.Jag ar funktionshinder, åker elstol och har personlig assistans.
Måndag 6 maj ville jag boka en tågresa till Uppsala som jag ofta gör, för mig och min assistent, den 18:e maj kl. 8.34 och retur den 19:e maj kl. kl.18.30. Men jag kunde inte boka ja kunde boka en ”handikapplats MEN ”EJ RULLSTOL”! Min assistent ringde till kundservice och fick veta att ”tyvärr” kan man inte resa i rullstol på det direkt tåget. Vi fick forslag att åka dagen före eller efter (i så fall betalar SJ ett hotellrum?)eller att åka på en annan tid.
Vid 80-talet, inget problem: det fanns alltid en familjvagn med lift och bra toa.
Senare kom ett tåg med vagn 4 som hade Bistro och en ramp och bra toa.
For 2 ar sen kom ett ”nytt” tåg… en gammal modell! Gammal lift som det fanns for 40 år sen och dålig handikapptoa dar kan inte elstolen komma vid sittplatsen. Jag planerade for att inte behöva gå på toa Det ar vi som ska anpassa oss!
Nu blir det helt omöjligt att aka direkt tåg!
. Vi som bor i Dalarna använder ofta den här linjen för att
– åka till Falun och Uppsala för vård,
– åka till Arlanda och flyga,
– åka till Stockholm mm
Vi vill åka som förut for att ha precis samma möjligheter än de andra resenarerna när vi vill!
Sverige var en modell till alla lander… förut… nu minskar kraftigt personlig assistans och rätten att resa !
SJ disktiminerar migoch alla som har en rullstol. Jag accepterar INTE!

Färdtjänsten i Stockholm, 2018-11-21


Anmälningsdatum: 2018-11-21, Diskrimineringsdatum: 2018-11-21

Anmälaren är 11 år gammal med funktionsnedsättning autism och adhd. Då anmälaren p.g.a sin funktionsnedsättning inte kan nyttja kollektivtrafiken på ett tryggt sätt så har han tillgång till färdtjänst för att kunna ta sig till och från skola, fritidsaktiviteter och LSS-aktiviteter vid behov…. (Uppföljning 2019-03-21) Läs hela anmälan om Färdtjänsten i Stockholm …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Färdtjänsten i Stockholm
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-11-21 (Anmälningsdatum: 2018-11-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
psykisk funktionsnedsättning

Beskrivning av diskrimineringen:

Anmälaren är 11 år gammal med funktionsnedsättning autism och adhd. Då anmälaren p.g.a sin funktionsnedsättning inte kan nyttja kollektivtrafiken på ett tryggt sätt så har han tillgång till färdtjänst för att kunna ta sig till och från skola, fritidsaktiviteter och LSS-aktiviteter vid behov. P.g.a otillgänglighet inom färdtjänstens taxiservice har vid upprepade tillfällen väntetiderna uppgått till mer än en timme efter beställd resa, detta gör att barnet helt och hållet missar aktiviteter som han skulle fått delta i. Han kan inte bestämma träff eller möten med jämnåriga eller komma på gemensamma aktiviteter i tid, han går miste om stödåtgärder han får enligt LSS och han missar betydande delar av sin skolutbildning som andra barn kan tillgodogöra sig. Färdtjänsten hänvisar till resegaranti att ta taxi eller annat transportmedel, men en 11 åring med autism och adhd kan inte på egen hand beställa och betala för en taxiresa. Otillgängligheten innebär ett omfattande hinder för hans rörlighet och skapar social isolering och avbrott i utbildningen som andra barn som kan nyttja kollektivtrafiken inte lider av. Otillgängligheten är omfattande, det rör sig om omfattande och upprepade förseningar vid mer än varannat tillfälle.

Den ekonomiska politken i Sverige, 2018-11-16


Anmälningsdatum: 2018-11-16, Diskrimineringsdatum: 2018-11-16

Det borde prövas mot CRPD (funktionshinderkonventionen) om det är förenligt med denna att personer med funktionsnedsättning som av myndigheterna bedöms inte ha arbetsförmåga och då fått sjukersättning tillsvidare (förtidspension) ska beskattas hårdare än de som av myndigheterna inte bedöms ha arbetsförmåga pga av ålder…. Läs hela anmälan om Den ekonomiska politken i Sverige …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
I Sverige av den ekonomiska politken
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-11-16 (Anmälningsdatum: 2018-11-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Hörselnedsättning/döv
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Det borde prövas mot CRPD (funktionshinderkonventionen) om det är förenligt med denna att personer med funktionsnedsättning som av myndigheterna bedöms inte ha arbetsförmåga och då fått sjukersättning tillsvidare (förtidspension) ska beskattas hårdare än de som av myndigheterna inte bedöms ha arbetsförmåga pga av ålder. Jag upplever det som ekonomisk förtryck. av personer med funktionsnedsättning. Det jag vill pröva är om politiken med skilda skattesatser för ålders och förtidspension är förenlig med CRPD, Enligt min bedömning är följande artiklar tillämpliga: Artikel 19 om rätten att leva som andra, Artikel 28 Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet och kanske även Artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Då frysningen av våra inkomster den senaste 10 åren motiveras med att det ska löna sig att arbeta bestraffas vi med funktionsnedsättning för vår arbetsoförmåga med sänkt ersättning och högre skatt. Att artikel 19 och 28 bryts bevisas enligt mig av Riksförbundet FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom”. Höjs inte takhyran i bostadstillägget snart så kommer alla funktionsnedsatta med garantinivån att bli hemlösa. Hur utvecklingen ser ut med nivåerna i sjukersättningen bevisas av http://www.publicnews.se/sjuka-far-knappt-39-procent-av-genomsnittslonen-i-sjukersattning/

DEN skatt jag vill ha prövad är ”funkisskatten” som är mellanskillnaden mellan skatt för lön och sjukersättning tillsvidare kolumn 1 och 4
Skattetabell 34 2018 har används!
för den som har 9 000kr / månad är funkisskatten 732 kr i månaden
för den som har 10 000 /månad är funkisskatten 764 kr i månaden
för den som har 12 000 /månad är funkisskatten 890 kr i månaden
för den som har 14 000 /månad är funkisskatten 1 012 kr i månaden.

Eftersom sjukersättning tillsvidare eller aktivitetsersättning är en ersättning man beviljas just för att man bedöms inte kunna tillföra något på arbetsmarknaden så är en högre skatt på den med motivet att det ska löna sig att arbeta just en bestraffning av oförmågan att göra just det . Det förtydligas ytterligare av att den som pga hög ålder inte förväntas arbeta också har en lägre skatt.

The Secret Garden, Stockholm, 2018-10-13


Anmälningsdatum: 2018-10-16, Diskrimineringsdatum: 2018-10-13

Klockan var strax efter 02 den 13:e oktober när mitt sällskap och jag ställde oss i kön till The Secret Garden i Gamla Stan i Stockholm. Efter ungefär tio minuter var det vår tur att gå in på klubben, men en dörrvakt förklarade att han inte tänkte släppa in mig eftersom jag använder ledarhund…. Läs hela anmälan om The Secret Garden …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
The Secret Garden
Webbadress:
http://www.secretgardensthlm.se
Gatuadress:
Kornhamnstorg 59
Postnummer och ort:
11127 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-10-13 (Anmälningsdatum: 2018-10-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind

Beskrivning av diskrimineringen:

Klockan var strax efter 02 den 13:e oktober när mitt sällskap och jag ställde oss i kön till The Secret Garden i Gamla Stan i Stockholm. Efter ungefär tio minuter var det vår tur att gå in på klubben, men en dörrvakt förklarade att han inte tänkte släppa in mig eftersom jag använder ledarhund. Han sa att den höga musiken på klubben skulle vara skadlig för hunden. ”Jag har själv hund”, berättade han. Jag förklarade att jag hade varit på stället två eller tre gånger tidigare och att det fungerat utmärkt eftersom jag hade suttit i det rum (den inglasade innergården) där det inte spelas musik. Ljudnivån där är så låg att man kan föra ett samtal i normal samtalston. Jag förklarade också att det är tillåtet för mig at vara med min ledarhund överallt och det fick han gärna läsa om på mitt tjänstehundskort.

Dörrvakten ifrågasatte att jag varit där tidigare och bad mig och mitt sällskap att kliva åt sidan och att prata med en överordnad.

Vi gjorde som vi blev tillsagda. Nu fick jag prata med en man som sa at han var ställets ägare. Han upprepade att han inte tänkte låta mig och min ledarhund komma in på stället eftersom det var så hög musik. Jag var däremot välkommen andra tider på dygnet då det inte var några DJ:s som spelade. Jag upprepade att min plan var att göra som de tidigare gånger jag varit där, sitta i det inre, tysta rummet. Även han ifrågasatte att jag hade varit där tidigare. Jag sträckte fram mitt tjänstehundskort och bad honom läsa på det för att på så vis övertyga honom om att jag får vara överallt med min ledarhund. Men det ville han inte. Jag informerade då om att jag skulle bli tvungen att göra en DO-anmälan, och på det svarade han att det fick jag väl göra då. Jag frågade vad han hette och han presenterade sig som Mikael. Jag bad om hans efternamn också, men har tyvärr glömt bort vad han svarade.

En av personerna i mitt sällskap hade vid det här laget redan gått in på klubben. De två som var kvar och jag gick därifrån. Klockan var cirka 02.20.

Jag vill att DO utreder om det jag har varit med om kan klassas som diskriminering. Förutom att jag helt utestängdes från Secret Garden är det anmärkningsvärt och kränkande att någon annan tror att jag vill utsätta min ledarhund för obehag. Det ligger förstås i mitt intresse att min ledarhund mår bra och kan utföra sitt arbete. Det är inte heller rimligt att någon utom jag själv ska ta ansvar för en sådan sak.

Myndigheten för tillgängliga medier (Mtm), , 2018-09-24


Anmälningsdatum: 2018-09-28, Diskrimineringsdatum: 2018-09-24

Jag började läsa Företagsekonomi 1 vid Linköpings universitet. Till min lättnad fanns kurslitteraturen inläst som talbok. Problemet var att talboken för kursen externredovisning inte innehåller bildbeskrivningar av bilder som är centrala för bokens tema…. Läs hela anmälan om Myndigheten för tillgängliga medier (Mtm) …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Myndigheten för tillgängliga medier (Mtm)
Webbadress:
http://www.mtm.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-09-24 (Anmälningsdatum: 2018-09-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Student eller sökande till studier
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag började läsa Företagsekonomi 1 vid Linköpings universitet. Till min lättnad fanns kurslitteraturen inläst som talbok. Problemet var att talboken för kursen externredovisning inte innehåller bildbeskrivningar av bilder som är centrala för bokens tema. Boken behandlar olika typer av bokföring och det finns många figurer och tabeller. Dessa beskrivs inte utan kommenteras bara kort. Det medför att jag inte får en förståelse för det mest grundläggande vad gäller balansräkning, resultaträkning etc. Jag provade hur långt jag kommer med med det som finns, men jag klarade inte av att göra övningarna i den medföljande övningsboken då jag inte hade förstått vilka poster som ingår. De beskrivs inte i svartskriftsboken då det är meningen att man ska titta på bilderna. Den här talboksinläsningen är väldigt rörig utan kompletterande bildbeskrivningar fungerar för personer som har syn smat möjlighet att titta i en svartskriftsbok. Konsekvenserna av det här blir att jag kommer att behöva vänta med att slutföra kursen tills boken finns anpassad för personer med synnedsättning. Det innebär att jag inte kommer att kunna delta på nästa delkurs (budgetering och kalkylering) som är en vidareutveckling av kunskaperna i externredovisning. Jag kommer inte ha rätt till studiestöd och utbildningen kommer att ta betydligt längre tid att slutföra eftersom den bara ges på hösten. Tidigast kan jag få mitt slutbetyg i Företagsekonomi 1 i slutet av höstterminen 2019 om jag ska läsa utifrån samma förutsättningar som mina seende medstudenter. Jag går också miste om arbetstillfällen där Företagsekonomi 1 är ett kompetenskrav under den här tiden. Bifogat finns två mp3-filer. I den ena beskriver inläsaren att bilderna kommenteras kortfattat i den löpande texten. Den andra filen är ett exempel på hur det kan låta när det saknas bildbeskrivningar. jag skulle vilja att Mtm i framtiden har en tydlig policy för hur man behandlar bilder i framförallt facklitteratur. Som det verkar vara nu är den processen mycket godtycklig. Ska en bok anses vara tillgänglig så ska hela boken vara det och inte enbart bokens text. Boken i fråga heter ”Att förstå externredovisning” av Gunnar Eriksson och Peter Johansson.

Rehab Station Stockholm, Solna, 2018-05-29


Anmälningsdatum: 2018-06-01, Diskrimineringsdatum: 2018-05-29

Jag hade en tid hos en läkare på Rehab Station Stockholm, 2018-05-29.
När vi mötte läkaren så började hon att hälsa på min assistent istället för mig. (Uppföljning 2018-09-26) Läs hela anmälan om Rehab Station Stockholm …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Rehab Station Stockholm
Gatuadress:
Frösundaviks allé 4
Postnummer och ort:
16989 Solna
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-05-29 (Anmälningsdatum: 2018-06-01)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag hade en tid hos en läkare på Rehab Station Stockholm, 2018-05-29.
När vi mötte läkaren så började hon att hälsa på min assistent istället för mig. Redan här anser jag att hon kränker och förminskar mig. Jag anser att det är respektlöst av en läkare att bete på detta sättet.

Jag går till en läkare för att få hjälp, inte för att bli kränkt!

Flera gånger när jag försökte börja säga något så avbröt hon mig med någon annan fråga. Till sist var min assistent var tvungen att tillrättavisa henne och be henne att lyssna på mig.

Hon vände sig direkt till min assistent och förväntade att han skulle svara istället för mig.

Jag hade förberett och skrivit en text hemma som jag glömde att visa i den uppkomna situationen.

När man jobbar på t.ex. RSS så borde man väl förstå bättre.

Jag var ledsen och irriterad resten av dagen pga diskriminerande beteende.

JO, Stockholm, 2018-05-09


Anmälningsdatum: 2018-06-12, Diskrimineringsdatum: 2018-05-09

Våren 2017 anmälde jag DO till DO för bristande tillgänglighet då de skickat ett beslut i ett tillsynsärende per post trots att jag berättat att jag är blind och önskat få beslutet digitalt. Pappersbrev går inte att läsa för mig. DO valde att lägga ner ärendet pga risk för jäv. De hänvisade mig därför till JO, JK eller en antidiskiminerngsbyrå. jag valde att gå vidare till Jo och snabbt fick jag ett beslut från JO den 9 maj 2018 med nummer dnr 3008-2018…. Läs hela anmälan om JO …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
JO
Webbadress:
http://www.jo.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-05-09 (Anmälningsdatum: 2018-06-12)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Våren 2017 anmälde jag DO till DO för bristande tillgänglighet då de skickat ett beslut i ett tillsynsärende per post trots att jag berättat att jag är blind och önskat få beslutet digitalt. Pappersbrev går inte att läsa för mig. DO valde att lägga ner ärendet pga risk för jäv. De hänvisade mig därför till JO, JK eller en antidiskiminerngsbyrå. jag valde att gå vidare till Jo och snabbt fick jag ett beslut från JO den 9 maj 2018 med nummer dnr 3008-2018. JO skickade visserligen beslutet digitalt, men märk väl – i en oläsbar PDF-fil. Detta är ett vanligt förekommande problem – inte minst inom myndigheterna. Ofta skannas beslut in som en bild och bilder går inte att läsa med skärmläsare som är ett vanligt hjälpmedel för personer med synnedsättning. Jo har troligen gjort samma sak -skannat in beslutet som en bild, trots att de vet att jag är blind. De har aktivt gått in och gjort en från början tillgänglig fil otillgänglig för mig. jag kunde inte läsa beslutet och anser mig vara diskriminerad som blind pga bristande tillgänglighet. Jag känner mig kränkt och illa bemött. Det är illa att JO gör i princip samma sak som min anmälan berörde. Jag tycker det känns viktigt att DO lyfter det här och utreder vidare. Att inte kunna ta del av tillgänglig info är ett struktruellt problem som dagligen diskriminerar personer med synnedsättning. Det här är bara exempel på två fall.

Stockholms läns landsting, Stockholm, 2018-01-22


Anmälningsdatum: 2018-01-31, Diskrimineringsdatum: 2018-01-22

Åkte buss 830 mot Handenterminalen från Farsta Centrum kl 18.45 måndagen den 22 januari.
Inget utrop fungerade på bussen, var trasigt enligt chauffören. Läs hela anmälan om Stockholms läns landsting …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms läns landsting
Webbadress:
http://www.sll.se
Gatuadress:
Box 6909
Postnummer och ort:
10239 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-01-22 (Anmälningsdatum: 2018-01-31)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Åkte buss 830 mot Handenterminalen från Farsta Centrum kl 18.45 måndagen den 22 januari.
Inget utrop fungerade på bussen, var trasigt enligt chauffören.
Eftersom jag har stor svårighet att se skyltarna är det svårt att då veta när jag ska kliva av.

Handelsbanken i Sverige, 2017-12-06


Anmälningsdatum: 2017-12-06, Diskrimineringsdatum: 2017-12-06

Jag är förvaltare till en person som inte kan läsa och skriva och har haft sin hjärnskada sedan födseln. Som förvaltare vill jag att hans räkningar i möjligaste mån skall betalas med autogiro för att minska kostnaderna. Jag har haft ett inloggningskort till internettjänsten på Handelsbanken och skött hans affärer den vägen…. Läs hela anmälan om Handelsbanken i Sverige …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Handelsbanken i Sverige
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-12-06 (Anmälningsdatum: 2017-12-06)
Min funktionsnedsättning:
Kognitiv funktionsnedsättning

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag är förvaltare till en person som inte kan läsa och skriva och har haft sin hjärnskada sedan födseln. Som förvaltare vill jag att hans räkningar i möjligaste mån skall betalas med autogiro för att minska kostnaderna. Jag har haft ett inloggningskort till internettjänsten på Handelsbanken och skött hans affärer den vägen.

När jag begärde ett nytt kort säger banken att endast han själv kan få ut ett kort om han kan legitimera sig. Det betyder att han utan min vetskap kan begära ett nytt kort när han vill och använda kortet att flytta runt bland sina konton utan att jag kan stoppa honom och ta ut så mycket han vill på det kort han har till fickpengar. Han har ”mycket” aktiva kompisar så det är helt omöjligt för mej att låta honom ta ut ett kort.

Som hans förvaltare anser jag att det är jag som skall ta ut ett kort för hans räkning men enligt banken är det omöjligt. Detta gäller att autogiro och e-faktura får jag som förvaltare inte skriva under på.

Samma sak händer när jag skall förnya hans abonnemang, det räcker inte att jag åker till affären och visar mitt intyg som förvaltare, det skall göras en kreditansökan av företaget och då får han inte handla. Vid förfrågan om att köpa en TV och få fakturan i hans namn var det också omöjligt. Det är på tiden att företag förstår innebörden i förvaltarskap.

Stockholms lokaltrafik, Stockholm, 2017-11-17


Anmälningsdatum: 2017-11-27, Diskrimineringsdatum: 2017-11-17

Fredagen den 17 november reste jag med buss 837 från Haninge Centrum kl 14.11 i riktning mot Kolartorp. Efter ett tag inser jag att det inte finns utrop på bussen och blir osäker om när min hållplats kommer. Jag går fram till chauffören och följande dialog utspelar sig:
Jag: Varför är det inget utrop på bussen?… Läs hela anmälan om Stockholms lokaltrafik …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms lokaltrafik
Webbadress:
http://sl.se
Gatuadress:
Box 30047
Postnummer och ort:
10425 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-11-17 (Anmälningsdatum: 2017-11-27)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Fredagen den 17 november reste jag med buss 837 från Haninge Centrum kl 14.11 i riktning mot Kolartorp. Efter ett tag inser jag att det inte finns utrop på bussen och blir osäker om när min hållplats kommer. Jag går fram till chauffören och följande dialog utspelar sig:
Jag: Varför är det inget utrop på bussen?
Chauffören: Det är det väl.
Jag: Jag hör inget, gör du?
Ch: Jag behöver inte höra något.
Jag: Nä, men jag behöver.
Ch: Du kan väl läsa på skylten.
Jag: Nej, det kan jag inte.
Sedan följde tystnad och inget förslag från chauffören på hur utropen kan ersättas på ett tillgängligt sätt om de nu tillfälligtvis skulle vara trasiga (?). Vi hade redan passerat hållplatsen och jag tvingades gå över en stor väg för att komma till destinationen.