Handelsbanken i Sverige, 2017-12-06


Anmälningsdatum: 2017-12-06, Diskrimineringsdatum: 2017-12-06

Jag är förvaltare till en person som inte kan läsa och skriva och har haft sin hjärnskada sedan födseln. Som förvaltare vill jag att hans räkningar i möjligaste mån skall betalas med autogiro för att minska kostnaderna. Jag har haft ett inloggningskort till internettjänsten på Handelsbanken och skött hans affärer den vägen…. Läs hela anmälan om Handelsbanken i Sverige …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Handelsbanken i Sverige
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-12-06 (Anmälningsdatum: 2017-12-06)
Min funktionsnedsättning:
Kognitiv funktionsnedsättning

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag är förvaltare till en person som inte kan läsa och skriva och har haft sin hjärnskada sedan födseln. Som förvaltare vill jag att hans räkningar i möjligaste mån skall betalas med autogiro för att minska kostnaderna. Jag har haft ett inloggningskort till internettjänsten på Handelsbanken och skött hans affärer den vägen.

När jag begärde ett nytt kort säger banken att endast han själv kan få ut ett kort om han kan legitimera sig. Det betyder att han utan min vetskap kan begära ett nytt kort när han vill och använda kortet att flytta runt bland sina konton utan att jag kan stoppa honom och ta ut så mycket han vill på det kort han har till fickpengar. Han har ”mycket” aktiva kompisar så det är helt omöjligt för mej att låta honom ta ut ett kort.

Som hans förvaltare anser jag att det är jag som skall ta ut ett kort för hans räkning men enligt banken är det omöjligt. Detta gäller att autogiro och e-faktura får jag som förvaltare inte skriva under på.

Samma sak händer när jag skall förnya hans abonnemang, det räcker inte att jag åker till affären och visar mitt intyg som förvaltare, det skall göras en kreditansökan av företaget och då får han inte handla. Vid förfrågan om att köpa en TV och få fakturan i hans namn var det också omöjligt. Det är på tiden att företag förstår innebörden i förvaltarskap.

Stockholms lokaltrafik, Stockholm, 2017-11-17


Anmälningsdatum: 2017-11-27, Diskrimineringsdatum: 2017-11-17

Fredagen den 17 november reste jag med buss 837 från Haninge Centrum kl 14.11 i riktning mot Kolartorp. Efter ett tag inser jag att det inte finns utrop på bussen och blir osäker om när min hållplats kommer. Jag går fram till chauffören och följande dialog utspelar sig:
Jag: Varför är det inget utrop på bussen?… Läs hela anmälan om Stockholms lokaltrafik …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms lokaltrafik
Webbadress:
http://sl.se
Gatuadress:
Box 30047
Postnummer och ort:
10425 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-11-17 (Anmälningsdatum: 2017-11-27)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Fredagen den 17 november reste jag med buss 837 från Haninge Centrum kl 14.11 i riktning mot Kolartorp. Efter ett tag inser jag att det inte finns utrop på bussen och blir osäker om när min hållplats kommer. Jag går fram till chauffören och följande dialog utspelar sig:
Jag: Varför är det inget utrop på bussen?
Chauffören: Det är det väl.
Jag: Jag hör inget, gör du?
Ch: Jag behöver inte höra något.
Jag: Nä, men jag behöver.
Ch: Du kan väl läsa på skylten.
Jag: Nej, det kan jag inte.
Sedan följde tystnad och inget förslag från chauffören på hur utropen kan ersättas på ett tillgängligt sätt om de nu tillfälligtvis skulle vara trasiga (?). Vi hade redan passerat hållplatsen och jag tvingades gå över en stor väg för att komma till destinationen.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Johanneshov, 2017-07-28


Anmälningsdatum: 2017-08-18, Diskrimineringsdatum: 2017-07-28

Under många år har jag gång på gång skickat klagomål till MTM (Myndigheten För tillgängliga Medier). Jag har även ringt dem och vid ett tillfälle till och med besökt dem. Det besöket skedde när verksamheten fortfarande låg i Enskede och hette Tal- och punktskriftsbiblioteket…. Läs hela anmälan om Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
Webbadress:
http://www.mtm.se
Gatuadress:
Box 5113
Postnummer och ort:
12117 Johanneshov
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-07-28 (Anmälningsdatum: 2017-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Student eller sökande till studier
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Under många år har jag gång på gång skickat klagomål till MTM (Myndigheten För tillgängliga Medier). Jag har även ringt dem och vid ett tillfälle till och med besökt dem. Det besöket skedde när verksamheten fortfarande låg i Enskede och hette Tal- och punktskriftsbiblioteket. Vid mitt besök visade jag dem vilka brister och fel jag hittat i en bok som jag förtillfället läste.

Felen har dykt upp i skönlitteratur, kurslitteratur och i de så kallade ”ersättningstidningar” som MTM ger ut. En hel del av min korrespondens angående klagomålen finns bevarad i e-postbrev.

Nu senast har en bok som ingår i min kurslitteratur innehållit så många korrekturfel att jag blivit tvungen att skicka tillbaka den till MTM. Min anmälan gäller det här tillfället i synnerhet men även problemet med dålig kvalitet på punktskriften i allmänhet.

Jag hoppas att DO går vidare med mitt ärende eftersom det är principiellt viktigt. Bristande tillgänglighet gäller inte enbart trösklar och trappor utan kan även handla om tillgången till information och litteratur. Som punktskriftsläsare är jag helt beroende av MTM. Det är de som ansvarar för produktionen av biblioteksböcker i punktskrift, ersättningstidningar och kurslitteratur. De har en monopolställning och därmed ett stort ansvar. Jag som punktskriftsläsare är helt utlämnad till dem och kan inte välja en annan producent av min kurslitteratur, låneböcker eller ersättningstidningar.

Här följer en redogörelse för det som har hänt närmast i tid och det som min anmälan i huvudsak gäller:

När jag skulle börja plugga till en tenta upptäckte jag snart att boken Villkorat vuxenskap av Veronica Lövgren innehöll så många fel och konstigheter att jag inte skulle kunna läsa boken. Bokern är i punktskrift producerad 2015 för MTM av EMB Konsult AB.

Jag kontaktade MTM om detta via e-post o slutet av juli och två veckor senare hade jag en ny bok i min hand. Att oplanerat bli utan kurslitteratur i två veckor är oacceptabelt. Vi får se vilka konsekvenser det här får för mig. I skrivande stund vet jag inte om jag kommer att hinna bli klar med min hemtenta på grund av den oläsliga boken.

Förutom att den här typen av incidenter i sig innebär problem för studenter som läser punktskrift, skapar det en oro inför fortsatta studier. Att studera med synnedsättning är tufft nog. Att inte kunna räkna med att kurslitteraturen går att läsa lägger sten på börda.

Jag anser att jag inte har fått samma möjligheter att studera som mina kurskamrater på grund av MTM:s slarv. Och jag vill att DO utreder om det kan betraktas som diskriminering enligt nuvarande lagstiftning.

Här nedan klistrar jag in exempel på fel och problem med boken. Jag kommer även att skicka själva pappersboken till DO.

Boken är i punktskrift indelad i tio volymer. Det är den första volymen jag har läst i. Jag har läst till och med sidan 11, (svartskriftssidan).

Eftersom det tar lång tid att i detalj skriva ner alla fel har jag här enbart koncentrerat mig på de första fyra sidorna. Jag har därefter satt gem på ett par sidor där det förekommer fel. På många ställen, men långt ifrån alla där det finns fel och konstigheter, har jag markerat med en penna.

Generellt kan man säga att radavstånden då och då blir alltför små. Det gör att bokstäverna smälter in i varandra. Ibland är punktskriften printad på ett sådant sätt så att man får känslan av att någon har dragit i papperet för att rätta till det. Texten hamnar inte på raka linjer utan snett. På många ställen finns ”ströpunkter” som kan dyka up i vänstermarginalen eller lite varstans. Det är en slags skräptecken.

Många bokstäver har antingen fått en punkt för mycket eller en punkt för lite. Detta leder till att helt nya tecken bildas.

Vissa ord har skrivits ihop, andra har delats upp med mellanslag.

Exempel på fel
Fakultetsopponent: (en punkt för mycket på e, vilket skapar ett helt nytt tecken): står på bokomslagets insida.

Sammanhang: (ordets andra a kletar ihop med bokstäver på raden ovanför): Står på sidan II i innehållsförteckningen.

Utsmetade punkter i vänsterparentesen längst ner på samma sida.

Mågot: (sidan III i innehållsförteckningen)

Åndra: (sidan IV i innehållsförteckningen)

Trean i siffran 37 har blivit som et bakvänt m (sidan IV) i innehållsförteckningen)

Bokstaven ”i” i livslopp har fått en extra punkt, visserligen svag, men förvirrar och skapar ett nytt tecken: (sidan IV i innehållsförteckningen).

Kön,till (ihopskrivna ord och skiljetecken på sidan IV i innehållsförteckningen)

T i ”frivillighet” har fått en extra punkt. Visserligen svag, men försvårar läsning, förvirrande. (sidan VI i innehållsförteckningen).

En extra punkt på a:et i ”konfidentialitet” /sidan VI i innehållsförteckningen)

En extra punkt på n:et i ”igenkännnbarhet”. (sidan VI i innehållsförteckningen)

Extra punkt mellan orden ”transkriptioner” och ”och”. (sidan VI i innehållsförteckningen).

”Videopnspelningar”: (sidan VI i innehållsförteckningen)

”analytisk” och ”interaktion” står på olika rader men radavståndet är för litet så orden flyter ihop.

”Osäkerhet” och ”ambivalens” står på olika rader,men för litet radavstånd gör att orden flyter ihop. (sidan VIII i innehålsförteckningen).

Många skräppunkter finns i vänstermarginalen och på andra ställen på sidan X i innehålsförteckningen.

Mellan ”åldersideal,” och ”konsumtionskultur” finns flera skräptecken. (sidan X i innehållsförteckningen)

Förhandlbt (sidan X i innehållsförteckningen)

Inskrnnkt (sidan X i innehållsförteckningen)

Bindestrecket i ”oförutsägbara” ser ut som en högerparentes. (sidan X i innehållsförteckningen)

R:et i ”erfaret” är utsmetat vilket försvårar läsning (sidan XI i innehålsförteckningen)

En punkt i M på ”dem” är mycket suddig, vilket gör att det ser ut som et n (sidan XI i innehållsförteckningen)

R:et i fria har en otydlig punkt vilket gör det svårläst. (sidan XI i innehållsförteckningen)

A:et i internaliserad har fått en suddig punkt för mycket (sidan XII)

Extra punkt framför ordet ”mellan” (sidan XII)

Kontrrll (sidan Xii)

”Rättighethr” är inte bara felstavat utan har en extra suddig punkt över det första r:et: (sidan XII)

Det finns många suddiga extra punkter här och var på sidan XII

”inom” har en för svag punkt i m:et så att det bildar ordet ”inon”: (sidan XII)

”Institu!ions”. (sidan 2)

”workling”: (sidan 4)

Frr: (sidan 4)

Rogic: (sidan 4)

Contredictions: (sidan 4)
Olligation: (sidan 4)

Region Örebro län, , 2017-03-23


Anmälningsdatum: 2017-06-19, Diskrimineringsdatum: 2017-03-23

Det här handlar om sjukresor. I Region Örebro län får den som ska besöka sjukhus eller vårdcentral åka gratis på länstrafikens bussar om den kan visa upp en kallelse som gäller för besöket. Är man däremot beroende av färdtjänst för att ta sej till vårdinrättningen gäller inte samma regel…. Läs hela anmälan om Region Örebro län …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
region Örebro län
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-03-23 (Anmälningsdatum: 2017-06-19)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Hörselnedsättning/döv
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Det här handlar om sjukresor. I Region Örebro län får den som ska besöka sjukhus eller vårdcentral åka gratis på länstrafikens bussar om den kan visa upp en kallelse som gäller för besöket. Är man däremot beroende av färdtjänst för att ta sej till vårdinrättningen gäller inte samma regel. Då måste man betala ordinarie färdtjänsttaxa. För mej är det en uppenbar diskriminering eftersom jag, som färdtjänstkund får betala för en sjukresa som andra som kan resa med länstrafikens bussar får gratis.

SF bio, Stockholm, 2017-03-14


Anmälningsdatum: 2017-03-15, Diskrimineringsdatum: 2017-03-14

2017-03-14 kl 22.20 försökte jag boka biobiljetter på hemsidan och även på appen. Det gick inte då jag inte kunde boka rullstolsplatser via varken hemsidan eller appen. Jag hänvisas till ett telefonnummer med öppettiderna: måndag – fredag kl.10:00 – 17:00. Lördag – söndag kl. 11:00 – 16:00. Dessa tider är väldigt begränsande. Jag begränsas möjligheten att boka biobiljetter som andra besökare har möjlighet till…. Läs hela anmälan om SF bio …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
sf bio
Webbadress:
http://www.sf.se
Gatuadress:
kundservice
Postnummer och ort:
16987 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-03-14 (Anmälningsdatum: 2017-03-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

2017-03-14 kl 22.20 försökte jag boka biobiljetter på hemsidan och även på appen. Det gick inte då jag inte kunde boka rullstolsplatser via varken hemsidan eller appen. Jag hänvisas till ett telefonnummer med öppettiderna: måndag – fredag kl.10:00 – 17:00. Lördag – söndag kl. 11:00 – 16:00. Dessa tider är väldigt begränsande. Jag begränsas möjligheten att boka biobiljetter som andra besökare har möjlighet till.

Coop Forum Bromma , Bromma, 2017-02-15


Anmälningsdatum: 2017-02-19, Diskrimineringsdatum: 2017-02-15

Entrén för funktionshindrade ligger vid sidan av den vanliga huvudentrén. Marken utanför är ännu mera ojämn vid specialentrén, samt att det finns en tröskel. Sedan hamnar man mellan två dörrar som både öppnas med en och samma dörröppnare men på vägen ut gled min väska ner och tog det längre tid för mig som gjorde att jag blev inlåst i detta utrymme, jag har tidigare påpekad detta för personalen men ännu verkar inget ha gjords åt saken…. (Uppföljning 2017-05-05) Läs hela anmälan om Coop Forum Bromma …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i -s kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Coop Forum Bromma
Webbadress:
https://www.coop.se/butiker-varor–erbjudanden/butiker-import/coop-forum/coop-forum-bromma/
Gatuadress:
Ulvsundavägen 189
Postnummer och ort:
16867 Bromma
Kommun:
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2017-02-15 (Anmälningsdatum: 2017-02-19)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Entrén för funktionshindrade ligger vid sidan av den vanliga huvudentrén. Marken utanför är ännu mera ojämn vid specialentrén, samt att det finns en tröskel. Sedan hamnar man mellan två dörrar som både öppnas med en och samma dörröppnare men på vägen ut gled min väska ner och tog det längre tid för mig som gjorde att jag blev inlåst i detta utrymme, jag har tidigare påpekad detta för personalen men ännu verkar inget ha gjords åt saken.

I butiken kan jag inte nyttja självskanningen, finns det inga lämpliga varukorgar för personer som inte kan nyttja vagn eller ”större korgarna som dras” (OBS det ska finnas (minst) en att hämta i förbutiken men köara kan var långa där och personalen vet oftast inte om detta …så att få tag i denna korg ta lätt 10-15 minuter (? helt absurd).

Jag kan inte panta flaskor/burkar och då ajg itne kan använda självskanning måste jag lägga upp mina varor på bandet, men jag når inte det är höga kanter (ännu högre än innan ombygnaden) så jag kan inte handla alls självständigt ”bara för att jag råkar sitta i rullstol”. För att kunna betala fick personalen ta loss pinautomaten för dessa är dåligt placerade.

Jag har varit i kontkat med ledningen i samband med ombyggnaden 5-10 år sedan men det blev ändå sämre än innan, även påpekat problemen sedan men upplver helt enkelt att denna butik hellre har att funktionshindrade handlar någon anannstans, eftersom de inte ens fixar till de små ändringarna som skulle behövas, och som de dessutom har lovats (men sedan blev det chefbytte (igen) och/eller så fick jag bara detta löfte så att jag la ner ärendet, av denna anledning finns det tydligen inga alternativ, än att anmäla til DO:

Hoppas att Coop som helhet tar til sig detta lika mycket som Coop Forum i Bromma. Då jag som funktionshindrat inte känner igen mig i nedanstående från hemsidan:

”Den resa vi nu inlett för att ta Coop in i framtiden startar från den plattform vi byggde företaget på för många år sedan. Vi har en strategisk plan med tydliga mål. Vi har formerat en sammansvetsad organisation där alla drar åt samma håll. Allt med syftet att skapa marknadens mest attraktiva kunderbjudande.

Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser, …”

MIn egen uppfattning ”Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls”

På Coop hänvisas till E-post fast det är ett formulär, personer som anvädner sig av talsyntes kan inte nyttja dessa formulär som inte ska kalls för e-post, Inga filer kan bifogas m.m. så intealls samma ska som e-post.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i -s kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Capio Sankt Görans sjukhus, Stockholm, 2017-02-05


Anmälningsdatum: 2017-02-05, Diskrimineringsdatum: 2017-02-05

Bristande tillgänglighet i form av att kunna ta kontakt (skriftligt) med S-t Görans sjukhus.
Det hänvisas till e-post som visas sig vara ett “kontaktformulär”. Läs hela anmälan om Capio Sankt Görans sjukhus …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Capio Sankt Görans sjukhus
Webbadress:
http://capiostgoran.se/
Gatuadress:
S:t Göransplan 1
Postnummer och ort:
11281 Stockholm
Kommun:
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2017-02-05 (Anmälningsdatum: 2017-02-05)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind, läs- och skrivsvårigheter
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Bristande tillgänglighet i form av att kunna ta kontakt (skriftligt) med S-t Görans sjukhus.
Det hänvisas till e-post som visas sig vara ett “kontaktformulär”.
Det är ej samma sak som e-post.
Man kan inte använda sig av talsyntesprogram för att skriva meddelanden, istället måste man “hoppa till olika fält” och mata in uppgifter -som man vid e-post kan ha i sin underskrift-, man kan inte heller bifoga filer. Det är oklart om man kan få en kopia av meddelandet man skickar, vid e-post har man det automatisk.
För den som skriftligen vill ha kontakt men S.t Görans sjukhus och som inte kan använda kontaktformulär finns endast den reguljära posten kvar, inte heller lätt för många rörelsehindrade att både skriva och posta ett brev det innebär även kostnader och att det tar längre tid.

SJ, Stockholm, 2016-11-18


Anmälningsdatum: 2017-02-23, Diskrimineringsdatum: 2016-11-18

Jag skulle på konferens till Malmö, med mina kollegor, vi ville åka X2000 tur och retur dock då jag sitter i rullstol finns det ingen möjlighet för mig att åka första klass. Vi ville sitta ”lugnt”vid ett bord för att diskutera vårt konferensdeltagande, men det ända alternativet SJ erbjuder är 2:a klass i vagnen där även djur är tillåtna och det ofta befinner sig barn (Då vagnen med rullstolsplatsen även innebär mera plats för barnvagnar)…. Läs hela anmälan om SJ …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SJ
Webbadress:
http://www.sj.se
Gatuadress:
Vasagatan 10
Postnummer och ort:
10550 Stockholm
Kommun:
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2016-11-18 (Anmälningsdatum: 2017-02-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, allergi
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den person som blev diskriminerad kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag skulle på konferens till Malmö, med mina kollegor, vi ville åka X2000 tur och retur dock då jag sitter i rullstol finns det ingen möjlighet för mig att åka första klass. Vi ville sitta ”lugnt”vid ett bord för att diskutera vårt konferensdeltagande, men det ända alternativet SJ erbjuder är 2:a klass i vagnen där även djur är tillåtna och det ofta befinner sig barn (Då vagnen med rullstolsplatsen även innebär mera plats för barnvagnar).
Så sitter man i rullstol får man inte har allergier och kan man aldrig sitta lugnt).
Sedan 2002 har jag frågat SJ om ändring kring detta men inget verkar hända, tidigare angav de deras statliga ställning som ”ursäkt” att det inte fanns medel i deras budget, nu att det är de privatiserade och hävdas det att de inte har råd med rullstolsplatser i första klassen.
Utöver det så har de installerat nya biljettautomater som inte går att använda för den som sitter i rullstol, de är för höga för at kunna nyttja och man kan p.g.a. den felaktiga vinkel inte se på skärmen, så SJ otillgänglig gör allt mera.

Skärholmen Centrum, Skärholmen, 2016-08-10

bild på Skärholmen Centrum, Skärholmen, 2016-08-10
Anmälningsdatum: 2017-02-04,
Diskrimineringsdatum: 2016-08-10

INFOSTATIONER
”I Skärholmen Centrum finns flera stationer med digitala informationsterminaler utplacerade. Genom att peka på skärmen kan du hitta en karta och information om butiker och serviceställen.” citat från deras hemsida.

Den som sitter i rullstol kan inte ens köra fram till tavlan, men även om det skulle gå, går det troligen inte att använda tavlan p.g.a. felaktig vinkel samt att rullstolsburna inte når till övre delen av skärmen.

OBS Parkering vid Skärholmen centrum… (Uppföljning 2017-05-05) Läs hela anmälan om Skärholmen Centrum …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Skärholmen Centrum
Webbadress:
http://www.skhlm.se/besok-oss/
Gatuadress:
Storholmsgatan
Postnummer och ort:
12748 Skärholmen
Kommun:
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2016-08-10 (Anmälningsdatum: 2017-02-04)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

INFOSTATIONER
”I Skärholmen Centrum finns flera stationer med digitala informationsterminaler utplacerade. Genom att peka på skärmen kan du hitta en karta och information om butiker och serviceställen.” citat från deras hemsida.

Den som sitter i rullstol kan inte ens köra fram till tavlan, men även om det skulle gå, går det troligen inte att använda tavlan p.g.a. felaktig vinkel samt att rullstolsburna inte når till övre delen av skärmen.

OBS Parkering vid Skärholmen centrum är bland de bästa (om inte den bästa) i stor Stockholm, både för rörelsehindrade och icke rörelsehindrade.

SJ, Stockholm, 2016-02-29

bild på SJ, Stockholm, 2016-02-29bild på SJ, Stockholm, 2016-02-29
Anmälningsdatum: 2017-02-10,
Diskrimineringsdatum: 2016-02-29

Jag skulle resa till Hedemora och behövde plats åt min rullstol och en plats att sitta själv. För att säkerställa detta tvingas jag vid varje bokning ringa SJ, men även då blir det ofta fel. (Uppföljning 2017-05-05) Läs hela anmälan om SJ …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SJ
Webbadress:
www.sj.se
Gatuadress:
Vasagatan 10
Postnummer och ort:
10550 Stockholm
Kommun:
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2016-02-29 (Anmälningsdatum: 2017-02-10)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, allergi
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag skulle resa till Hedemora och behövde plats åt min rullstol och en plats att sitta själv. För att säkerställa detta tvingas jag vid varje bokning ringa SJ, men även då blir det ofta fel.

Eftersom jag sitter i en manuell rullstol är det omöjligt att sitta kvar då manuella rullstolar endast en en ”liten” parkeringsbroms så vid snabba accelererationen eller inbromsningar tippar rullstolen som kan har mycket allvarlig följder, utöver det behöver jag kunna sitta lika bekvämt som alla andra i en vanlig tågfåtölj.

Jag tvingade ännu en gång förklara varför jag inte kan sitta kvar i min rullstol och behöver ett vanligt säte under resan, att mina väninna och jag vill sitta bredvid varandra, samt att det ska finnas plats att ställa min rullstol. Än så länge finns det ännu ingen möjlighet att boka en plats i valfri vagn för den som sitter i rullstol som gör att jag inte kan boka plats i en allergi vänlig vagn.
Till slut fick vi följande biljetterna:

Stockholm C – Hedemora stn (InterCity 2 kl SJ)
Avgång: 09.45
Ankomst:  11.35
Tåg: 42
Vagn:4
Plats: 14, Fönster Rullstolsplats & 10 Fönster Plats nära rullstolsplats

När vi väl får hjälp ombord visar det sig att personalen tvingas leta fram en vanlig stol som ställs vid bordet, det går inte heller att fästa/parkera rullstolen på ett säkert sätt, så vi tippar den så att den står på högkant.

En annan person tvingas flytta på sig då ingen av oss anser att en vanlig stol är säker att resa i och jag behöver sitta bredvid min väninna.

Jag anser att jag är diskriminerat då jag inte kan boka som alla andra och antingen tvingas boka via telefon eller boka på nätet först och sedan säkerställa att det blev rätt, jag har inte alltid tid att vänta i den oftast ganska långa telefonkön medan det bara är några klick på nätet att boka och teknisk knappast borde var något problem att SJ anpassar sitt bokningssystem så att man kan boa sina plaster samt assistensen på ett säkert sätt även om man ”råkar” ha en funktionsnedsättning.

Sedan visade det sig att den platsen som jag erbjöds är av mycket lägre standard än alla andra platserna. Jag anser även att SJ ännu inte har hittat ett sätt att personer i en manuell rullstol kan resa säkert, det finns inga fungerande lösningar att spänna fast en rullstol men ändå verkar SJ anse att det inte är en risk för de som sitter i rullstol. Detta har jag påpekad till SJ sedan 2002, men mycket litet har skets sedan dess.