Rehab Station Stockholm, Solna, 2018-05-29


Anmälningsdatum: 2018-06-01, Diskrimineringsdatum: 2018-05-29

Jag hade en tid hos en läkare på Rehab Station Stockholm, 2018-05-29.
När vi mötte läkaren så började hon att hälsa på min assistent istället för mig. Läs hela anmälan om Rehab Station Stockholm …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Rehab Station Stockholm
Gatuadress:
Frösundaviks allé 4
Postnummer och ort:
16989 Solna
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-05-29 (Anmälningsdatum: 2018-06-01)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag hade en tid hos en läkare på Rehab Station Stockholm, 2018-05-29.
När vi mötte läkaren så började hon att hälsa på min assistent istället för mig. Redan här anser jag att hon kränker och förminskar mig. Jag anser att det är respektlöst av en läkare att bete på detta sättet.

Jag går till en läkare för att få hjälp, inte för att bli kränkt!

Flera gånger när jag försökte börja säga något så avbröt hon mig med någon annan fråga. Till sist var min assistent var tvungen att tillrättavisa henne och be henne att lyssna på mig.

Hon vände sig direkt till min assistent och förväntade att han skulle svara istället för mig.

Jag hade förberett och skrivit en text hemma som jag glömde att visa i den uppkomna situationen.

När man jobbar på t.ex. RSS så borde man väl förstå bättre.

Jag var ledsen och irriterad resten av dagen pga diskriminerande beteende.

JO, Stockholm, 2018-05-09


Anmälningsdatum: 2018-06-12, Diskrimineringsdatum: 2018-05-09

Våren 2017 anmälde jag DO till DO för bristande tillgänglighet då de skickat ett beslut i ett tillsynsärende per post trots att jag berättat att jag är blind och önskat få beslutet digitalt. Pappersbrev går inte att läsa för mig. DO valde att lägga ner ärendet pga risk för jäv. De hänvisade mig därför till JO, JK eller en antidiskiminerngsbyrå. jag valde att gå vidare till Jo och snabbt fick jag ett beslut från JO den 9 maj 2018 med nummer dnr 3008-2018…. Läs hela anmälan om JO …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
JO
Webbadress:
http://www.jo.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-05-09 (Anmälningsdatum: 2018-06-12)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Våren 2017 anmälde jag DO till DO för bristande tillgänglighet då de skickat ett beslut i ett tillsynsärende per post trots att jag berättat att jag är blind och önskat få beslutet digitalt. Pappersbrev går inte att läsa för mig. DO valde att lägga ner ärendet pga risk för jäv. De hänvisade mig därför till JO, JK eller en antidiskiminerngsbyrå. jag valde att gå vidare till Jo och snabbt fick jag ett beslut från JO den 9 maj 2018 med nummer dnr 3008-2018. JO skickade visserligen beslutet digitalt, men märk väl – i en oläsbar PDF-fil. Detta är ett vanligt förekommande problem – inte minst inom myndigheterna. Ofta skannas beslut in som en bild och bilder går inte att läsa med skärmläsare som är ett vanligt hjälpmedel för personer med synnedsättning. Jo har troligen gjort samma sak -skannat in beslutet som en bild, trots att de vet att jag är blind. De har aktivt gått in och gjort en från början tillgänglig fil otillgänglig för mig. jag kunde inte läsa beslutet och anser mig vara diskriminerad som blind pga bristande tillgänglighet. Jag känner mig kränkt och illa bemött. Det är illa att JO gör i princip samma sak som min anmälan berörde. Jag tycker det känns viktigt att DO lyfter det här och utreder vidare. Att inte kunna ta del av tillgänglig info är ett struktruellt problem som dagligen diskriminerar personer med synnedsättning. Det här är bara exempel på två fall.

Stockholms läns landsting, Stockholm, 2018-01-22


Anmälningsdatum: 2018-01-31, Diskrimineringsdatum: 2018-01-22

Åkte buss 830 mot Handenterminalen från Farsta Centrum kl 18.45 måndagen den 22 januari.
Inget utrop fungerade på bussen, var trasigt enligt chauffören. Läs hela anmälan om Stockholms läns landsting …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms läns landsting
Webbadress:
http://www.sll.se
Gatuadress:
Box 6909
Postnummer och ort:
10239 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-01-22 (Anmälningsdatum: 2018-01-31)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Åkte buss 830 mot Handenterminalen från Farsta Centrum kl 18.45 måndagen den 22 januari.
Inget utrop fungerade på bussen, var trasigt enligt chauffören.
Eftersom jag har stor svårighet att se skyltarna är det svårt att då veta när jag ska kliva av.

Handelsbanken i Sverige, 2017-12-06


Anmälningsdatum: 2017-12-06, Diskrimineringsdatum: 2017-12-06

Jag är förvaltare till en person som inte kan läsa och skriva och har haft sin hjärnskada sedan födseln. Som förvaltare vill jag att hans räkningar i möjligaste mån skall betalas med autogiro för att minska kostnaderna. Jag har haft ett inloggningskort till internettjänsten på Handelsbanken och skött hans affärer den vägen…. Läs hela anmälan om Handelsbanken i Sverige …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Handelsbanken i Sverige
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-12-06 (Anmälningsdatum: 2017-12-06)
Min funktionsnedsättning:
Kognitiv funktionsnedsättning

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag är förvaltare till en person som inte kan läsa och skriva och har haft sin hjärnskada sedan födseln. Som förvaltare vill jag att hans räkningar i möjligaste mån skall betalas med autogiro för att minska kostnaderna. Jag har haft ett inloggningskort till internettjänsten på Handelsbanken och skött hans affärer den vägen.

När jag begärde ett nytt kort säger banken att endast han själv kan få ut ett kort om han kan legitimera sig. Det betyder att han utan min vetskap kan begära ett nytt kort när han vill och använda kortet att flytta runt bland sina konton utan att jag kan stoppa honom och ta ut så mycket han vill på det kort han har till fickpengar. Han har ”mycket” aktiva kompisar så det är helt omöjligt för mej att låta honom ta ut ett kort.

Som hans förvaltare anser jag att det är jag som skall ta ut ett kort för hans räkning men enligt banken är det omöjligt. Detta gäller att autogiro och e-faktura får jag som förvaltare inte skriva under på.

Samma sak händer när jag skall förnya hans abonnemang, det räcker inte att jag åker till affären och visar mitt intyg som förvaltare, det skall göras en kreditansökan av företaget och då får han inte handla. Vid förfrågan om att köpa en TV och få fakturan i hans namn var det också omöjligt. Det är på tiden att företag förstår innebörden i förvaltarskap.

Stockholms lokaltrafik, Stockholm, 2017-11-17


Anmälningsdatum: 2017-11-27, Diskrimineringsdatum: 2017-11-17

Fredagen den 17 november reste jag med buss 837 från Haninge Centrum kl 14.11 i riktning mot Kolartorp. Efter ett tag inser jag att det inte finns utrop på bussen och blir osäker om när min hållplats kommer. Jag går fram till chauffören och följande dialog utspelar sig:
Jag: Varför är det inget utrop på bussen?… Läs hela anmälan om Stockholms lokaltrafik …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms lokaltrafik
Webbadress:
http://sl.se
Gatuadress:
Box 30047
Postnummer och ort:
10425 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-11-17 (Anmälningsdatum: 2017-11-27)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Fredagen den 17 november reste jag med buss 837 från Haninge Centrum kl 14.11 i riktning mot Kolartorp. Efter ett tag inser jag att det inte finns utrop på bussen och blir osäker om när min hållplats kommer. Jag går fram till chauffören och följande dialog utspelar sig:
Jag: Varför är det inget utrop på bussen?
Chauffören: Det är det väl.
Jag: Jag hör inget, gör du?
Ch: Jag behöver inte höra något.
Jag: Nä, men jag behöver.
Ch: Du kan väl läsa på skylten.
Jag: Nej, det kan jag inte.
Sedan följde tystnad och inget förslag från chauffören på hur utropen kan ersättas på ett tillgängligt sätt om de nu tillfälligtvis skulle vara trasiga (?). Vi hade redan passerat hållplatsen och jag tvingades gå över en stor väg för att komma till destinationen.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Johanneshov, 2017-07-28


Anmälningsdatum: 2017-08-18, Diskrimineringsdatum: 2017-07-28

Under många år har jag gång på gång skickat klagomål till MTM (Myndigheten För tillgängliga Medier). Jag har även ringt dem och vid ett tillfälle till och med besökt dem. Det besöket skedde när verksamheten fortfarande låg i Enskede och hette Tal- och punktskriftsbiblioteket…. Läs hela anmälan om Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
Webbadress:
http://www.mtm.se
Gatuadress:
Box 5113
Postnummer och ort:
12117 Johanneshov
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-07-28 (Anmälningsdatum: 2017-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Student eller sökande till studier
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Under många år har jag gång på gång skickat klagomål till MTM (Myndigheten För tillgängliga Medier). Jag har även ringt dem och vid ett tillfälle till och med besökt dem. Det besöket skedde när verksamheten fortfarande låg i Enskede och hette Tal- och punktskriftsbiblioteket. Vid mitt besök visade jag dem vilka brister och fel jag hittat i en bok som jag förtillfället läste.

Felen har dykt upp i skönlitteratur, kurslitteratur och i de så kallade ”ersättningstidningar” som MTM ger ut. En hel del av min korrespondens angående klagomålen finns bevarad i e-postbrev.

Nu senast har en bok som ingår i min kurslitteratur innehållit så många korrekturfel att jag blivit tvungen att skicka tillbaka den till MTM. Min anmälan gäller det här tillfället i synnerhet men även problemet med dålig kvalitet på punktskriften i allmänhet.

Jag hoppas att DO går vidare med mitt ärende eftersom det är principiellt viktigt. Bristande tillgänglighet gäller inte enbart trösklar och trappor utan kan även handla om tillgången till information och litteratur. Som punktskriftsläsare är jag helt beroende av MTM. Det är de som ansvarar för produktionen av biblioteksböcker i punktskrift, ersättningstidningar och kurslitteratur. De har en monopolställning och därmed ett stort ansvar. Jag som punktskriftsläsare är helt utlämnad till dem och kan inte välja en annan producent av min kurslitteratur, låneböcker eller ersättningstidningar.

Här följer en redogörelse för det som har hänt närmast i tid och det som min anmälan i huvudsak gäller:

När jag skulle börja plugga till en tenta upptäckte jag snart att boken Villkorat vuxenskap av Veronica Lövgren innehöll så många fel och konstigheter att jag inte skulle kunna läsa boken. Bokern är i punktskrift producerad 2015 för MTM av EMB Konsult AB.

Jag kontaktade MTM om detta via e-post o slutet av juli och två veckor senare hade jag en ny bok i min hand. Att oplanerat bli utan kurslitteratur i två veckor är oacceptabelt. Vi får se vilka konsekvenser det här får för mig. I skrivande stund vet jag inte om jag kommer att hinna bli klar med min hemtenta på grund av den oläsliga boken.

Förutom att den här typen av incidenter i sig innebär problem för studenter som läser punktskrift, skapar det en oro inför fortsatta studier. Att studera med synnedsättning är tufft nog. Att inte kunna räkna med att kurslitteraturen går att läsa lägger sten på börda.

Jag anser att jag inte har fått samma möjligheter att studera som mina kurskamrater på grund av MTM:s slarv. Och jag vill att DO utreder om det kan betraktas som diskriminering enligt nuvarande lagstiftning.

Här nedan klistrar jag in exempel på fel och problem med boken. Jag kommer även att skicka själva pappersboken till DO.

Boken är i punktskrift indelad i tio volymer. Det är den första volymen jag har läst i. Jag har läst till och med sidan 11, (svartskriftssidan).

Eftersom det tar lång tid att i detalj skriva ner alla fel har jag här enbart koncentrerat mig på de första fyra sidorna. Jag har därefter satt gem på ett par sidor där det förekommer fel. På många ställen, men långt ifrån alla där det finns fel och konstigheter, har jag markerat med en penna.

Generellt kan man säga att radavstånden då och då blir alltför små. Det gör att bokstäverna smälter in i varandra. Ibland är punktskriften printad på ett sådant sätt så att man får känslan av att någon har dragit i papperet för att rätta till det. Texten hamnar inte på raka linjer utan snett. På många ställen finns ”ströpunkter” som kan dyka up i vänstermarginalen eller lite varstans. Det är en slags skräptecken.

Många bokstäver har antingen fått en punkt för mycket eller en punkt för lite. Detta leder till att helt nya tecken bildas.

Vissa ord har skrivits ihop, andra har delats upp med mellanslag.

Exempel på fel
Fakultetsopponent: (en punkt för mycket på e, vilket skapar ett helt nytt tecken): står på bokomslagets insida.

Sammanhang: (ordets andra a kletar ihop med bokstäver på raden ovanför): Står på sidan II i innehållsförteckningen.

Utsmetade punkter i vänsterparentesen längst ner på samma sida.

Mågot: (sidan III i innehållsförteckningen)

Åndra: (sidan IV i innehållsförteckningen)

Trean i siffran 37 har blivit som et bakvänt m (sidan IV) i innehållsförteckningen)

Bokstaven ”i” i livslopp har fått en extra punkt, visserligen svag, men förvirrar och skapar ett nytt tecken: (sidan IV i innehållsförteckningen).

Kön,till (ihopskrivna ord och skiljetecken på sidan IV i innehållsförteckningen)

T i ”frivillighet” har fått en extra punkt. Visserligen svag, men försvårar läsning, förvirrande. (sidan VI i innehållsförteckningen).

En extra punkt på a:et i ”konfidentialitet” /sidan VI i innehållsförteckningen)

En extra punkt på n:et i ”igenkännnbarhet”. (sidan VI i innehållsförteckningen)

Extra punkt mellan orden ”transkriptioner” och ”och”. (sidan VI i innehållsförteckningen).

”Videopnspelningar”: (sidan VI i innehållsförteckningen)

”analytisk” och ”interaktion” står på olika rader men radavståndet är för litet så orden flyter ihop.

”Osäkerhet” och ”ambivalens” står på olika rader,men för litet radavstånd gör att orden flyter ihop. (sidan VIII i innehålsförteckningen).

Många skräppunkter finns i vänstermarginalen och på andra ställen på sidan X i innehålsförteckningen.

Mellan ”åldersideal,” och ”konsumtionskultur” finns flera skräptecken. (sidan X i innehållsförteckningen)

Förhandlbt (sidan X i innehållsförteckningen)

Inskrnnkt (sidan X i innehållsförteckningen)

Bindestrecket i ”oförutsägbara” ser ut som en högerparentes. (sidan X i innehållsförteckningen)

R:et i ”erfaret” är utsmetat vilket försvårar läsning (sidan XI i innehålsförteckningen)

En punkt i M på ”dem” är mycket suddig, vilket gör att det ser ut som et n (sidan XI i innehållsförteckningen)

R:et i fria har en otydlig punkt vilket gör det svårläst. (sidan XI i innehållsförteckningen)

A:et i internaliserad har fått en suddig punkt för mycket (sidan XII)

Extra punkt framför ordet ”mellan” (sidan XII)

Kontrrll (sidan Xii)

”Rättighethr” är inte bara felstavat utan har en extra suddig punkt över det första r:et: (sidan XII)

Det finns många suddiga extra punkter här och var på sidan XII

”inom” har en för svag punkt i m:et så att det bildar ordet ”inon”: (sidan XII)

”Institu!ions”. (sidan 2)

”workling”: (sidan 4)

Frr: (sidan 4)

Rogic: (sidan 4)

Contredictions: (sidan 4)
Olligation: (sidan 4)

Region Örebro län, , 2017-03-23


Anmälningsdatum: 2017-06-19, Diskrimineringsdatum: 2017-03-23

Det här handlar om sjukresor. I Region Örebro län får den som ska besöka sjukhus eller vårdcentral åka gratis på länstrafikens bussar om den kan visa upp en kallelse som gäller för besöket. Är man däremot beroende av färdtjänst för att ta sej till vårdinrättningen gäller inte samma regel…. Läs hela anmälan om Region Örebro län …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
region Örebro län
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-03-23 (Anmälningsdatum: 2017-06-19)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Hörselnedsättning/döv
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Det här handlar om sjukresor. I Region Örebro län får den som ska besöka sjukhus eller vårdcentral åka gratis på länstrafikens bussar om den kan visa upp en kallelse som gäller för besöket. Är man däremot beroende av färdtjänst för att ta sej till vårdinrättningen gäller inte samma regel. Då måste man betala ordinarie färdtjänsttaxa. För mej är det en uppenbar diskriminering eftersom jag, som färdtjänstkund får betala för en sjukresa som andra som kan resa med länstrafikens bussar får gratis.

SF bio, Stockholm, 2017-03-14


Anmälningsdatum: 2017-03-15, Diskrimineringsdatum: 2017-03-14

2017-03-14 kl 22.20 försökte jag boka biobiljetter på hemsidan och även på appen. Det gick inte då jag inte kunde boka rullstolsplatser via varken hemsidan eller appen. Jag hänvisas till ett telefonnummer med öppettiderna: måndag – fredag kl.10:00 – 17:00. Lördag – söndag kl. 11:00 – 16:00. Dessa tider är väldigt begränsande. Jag begränsas möjligheten att boka biobiljetter som andra besökare har möjlighet till…. Läs hela anmälan om SF bio …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
sf bio
Webbadress:
http://www.sf.se
Gatuadress:
kundservice
Postnummer och ort:
16987 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-03-14 (Anmälningsdatum: 2017-03-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

2017-03-14 kl 22.20 försökte jag boka biobiljetter på hemsidan och även på appen. Det gick inte då jag inte kunde boka rullstolsplatser via varken hemsidan eller appen. Jag hänvisas till ett telefonnummer med öppettiderna: måndag – fredag kl.10:00 – 17:00. Lördag – söndag kl. 11:00 – 16:00. Dessa tider är väldigt begränsande. Jag begränsas möjligheten att boka biobiljetter som andra besökare har möjlighet till.

Coop Forum Bromma , Bromma, 2017-02-15


Anmälningsdatum: 2017-02-19, Diskrimineringsdatum: 2017-02-15

Entrén för funktionshindrade ligger vid sidan av den vanliga huvudentrén. Marken utanför är ännu mera ojämn vid specialentrén, samt att det finns en tröskel. Sedan hamnar man mellan två dörrar som både öppnas med en och samma dörröppnare men på vägen ut gled min väska ner och tog det längre tid för mig som gjorde att jag blev inlåst i detta utrymme, jag har tidigare påpekad detta för personalen men ännu verkar inget ha gjords åt saken…. (Uppföljning 2017-05-05) Läs hela anmälan om Coop Forum Bromma …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i -s kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Coop Forum Bromma
Webbadress:
https://www.coop.se/butiker-varor–erbjudanden/butiker-import/coop-forum/coop-forum-bromma/
Gatuadress:
Ulvsundavägen 189
Postnummer och ort:
16867 Bromma
Kommun:
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2017-02-15 (Anmälningsdatum: 2017-02-19)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Entrén för funktionshindrade ligger vid sidan av den vanliga huvudentrén. Marken utanför är ännu mera ojämn vid specialentrén, samt att det finns en tröskel. Sedan hamnar man mellan två dörrar som både öppnas med en och samma dörröppnare men på vägen ut gled min väska ner och tog det längre tid för mig som gjorde att jag blev inlåst i detta utrymme, jag har tidigare påpekad detta för personalen men ännu verkar inget ha gjords åt saken.

I butiken kan jag inte nyttja självskanningen, finns det inga lämpliga varukorgar för personer som inte kan nyttja vagn eller ”större korgarna som dras” (OBS det ska finnas (minst) en att hämta i förbutiken men köara kan var långa där och personalen vet oftast inte om detta …så att få tag i denna korg ta lätt 10-15 minuter (? helt absurd).

Jag kan inte panta flaskor/burkar och då ajg itne kan använda självskanning måste jag lägga upp mina varor på bandet, men jag når inte det är höga kanter (ännu högre än innan ombygnaden) så jag kan inte handla alls självständigt ”bara för att jag råkar sitta i rullstol”. För att kunna betala fick personalen ta loss pinautomaten för dessa är dåligt placerade.

Jag har varit i kontkat med ledningen i samband med ombyggnaden 5-10 år sedan men det blev ändå sämre än innan, även påpekat problemen sedan men upplver helt enkelt att denna butik hellre har att funktionshindrade handlar någon anannstans, eftersom de inte ens fixar till de små ändringarna som skulle behövas, och som de dessutom har lovats (men sedan blev det chefbytte (igen) och/eller så fick jag bara detta löfte så att jag la ner ärendet, av denna anledning finns det tydligen inga alternativ, än att anmäla til DO:

Hoppas att Coop som helhet tar til sig detta lika mycket som Coop Forum i Bromma. Då jag som funktionshindrat inte känner igen mig i nedanstående från hemsidan:

”Den resa vi nu inlett för att ta Coop in i framtiden startar från den plattform vi byggde företaget på för många år sedan. Vi har en strategisk plan med tydliga mål. Vi har formerat en sammansvetsad organisation där alla drar åt samma håll. Allt med syftet att skapa marknadens mest attraktiva kunderbjudande.

Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser, …”

MIn egen uppfattning ”Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls”

På Coop hänvisas till E-post fast det är ett formulär, personer som anvädner sig av talsyntes kan inte nyttja dessa formulär som inte ska kalls för e-post, Inga filer kan bifogas m.m. så intealls samma ska som e-post.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i -s kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Capio Sankt Görans sjukhus, Stockholm, 2017-02-05


Anmälningsdatum: 2017-02-05, Diskrimineringsdatum: 2017-02-05

Bristande tillgänglighet i form av att kunna ta kontakt (skriftligt) med S-t Görans sjukhus.
Det hänvisas till e-post som visas sig vara ett “kontaktformulär”. Läs hela anmälan om Capio Sankt Görans sjukhus …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Capio Sankt Görans sjukhus
Webbadress:
http://capiostgoran.se/
Gatuadress:
S:t Göransplan 1
Postnummer och ort:
11281 Stockholm
Kommun:
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2017-02-05 (Anmälningsdatum: 2017-02-05)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind, läs- och skrivsvårigheter
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Bristande tillgänglighet i form av att kunna ta kontakt (skriftligt) med S-t Görans sjukhus.
Det hänvisas till e-post som visas sig vara ett “kontaktformulär”.
Det är ej samma sak som e-post.
Man kan inte använda sig av talsyntesprogram för att skriva meddelanden, istället måste man “hoppa till olika fält” och mata in uppgifter -som man vid e-post kan ha i sin underskrift-, man kan inte heller bifoga filer. Det är oklart om man kan få en kopia av meddelandet man skickar, vid e-post har man det automatisk.
För den som skriftligen vill ha kontakt men S.t Görans sjukhus och som inte kan använda kontaktformulär finns endast den reguljära posten kvar, inte heller lätt för många rörelsehindrade att både skriva och posta ett brev det innebär även kostnader och att det tar längre tid.