Oasis Solcenter, Ängelholm, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2005-08-13, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

För brant och smal ramp upp utan sidokant samt för liten platta framför dörren utestänger person i elrullstol. Oasis Solcenter gör sig därmed skyldig till diskriminening trots försök till motsatsen.

Jag vill även att HO sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder…. (Uppföljning 2010-11-22) Läs hela anmälan om Oasis Solcenter …