Tapetserare Birgitta Hallberg, Ängelholm, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2005-08-13, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

För brant och smal ramp upp utan sidokant samt för litet vilplan framför dörren förhindrar person i elrullstol att komma in. Tapetseraren gör sig därmed skyldig till diskriminering trots motsatta försök.

Jag vill även att HO sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder…. (Uppföljning 2010-11-22) Läs hela anmälan om Tapetserare Birgitta Hallberg …

Duka, Ängelholm, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2005-08-13, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

2 trappseg stoppar mig

Jag vill även att HO sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. (Uppföljning 2009-06-16) Läs hela anmälan om Duka …