Hantverksmuseet, Ängelholm, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2005-08-13, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

9 cm bred och lika djup skåra + kullersten omöjliggör rullstolskörning till ramp på baksidan av museet

Jag vill även att HO sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.
Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion. Se www.marschen.se . (Uppföljning 2009-06-21) Läs hela anmälan om Hantverksmuseet …