EM, Bäckebol, 2005-05-06


Anmälningsdatum: 2005-05-06, Diskrimineringsdatum: 2005-05-06

Vid åtskilliga besök har jag nekats tillträde till EM Bäckebol, de säljer exklusiva möbler.

Hela denna byggnad är för ca. 3 år sedan helrenoverad. Innan fanns hiss till övervåningen, men den är helt borttagen nu.

Jag känner mig både kränkt och diskriminerad, av EM-möbler, då jag nekas tillträde till deras möbelaffär, på grund av att hissen är bortagen för ca. 3 år sedan.

Vill ha all skriftlig information ang. detta ärende. (Uppföljning 2008-12-30) Läs hela anmälan om EM …

Valnämnd, Göteborg, 2002-06-26


Anmälningsdatum: 2005-08-30, Diskrimineringsdatum: 2002-06-26

Hej, jag företräder ett politiskt parti för funktionshindrade. Partiet skall ställa upp i Göteborgs kommunalval.

Saken:
När jag tog kontakt med valnämnden i Göteborg för att förhöra mig om distribution av valsedlar fick jag till min förvåning veta att inte alla vallokaler i Göteborg inte är tillgängliga för rullstolsburna. Saken i sig är snudd på grundlagsbrott. För att demokratin stryps. Det är angeläget för både stat och mig att saken åtgärdas. Läs hela anmälan om Valnämnd …

Världskulturmuseum, Göteborg, 2000-04-08


Anmälningsdatum: 2000-04-08, Diskrimineringsdatum: 2000-04-08

Angående trappor på nybyggnader rent principiellt och på Världskulturmuséet i Göteborg speciellt.

Jag har med stigande förvåning märkt att man numera, vid nybyggnationer av offentliga byggnader, i första hand tar hänsyn till skönhetsvärdet på byggnaden än till den praktiska nyttan, framför allt sett ur den funktionshindrades perspektiv. Ett exempel är Världskulturmuséet i Göteborg som nu är under uppförande. Där planerar man att bygga en trappa med en icke försumbar f… Läs hela anmälan om Världskulturmuseum …