Rest house, Helsingborg, 2007-08-18


Anmälningsdatum: 2007-08-18, Diskrimineringsdatum: 2007-08-18

Mindre nivåskillnader ej åtgärdade och tung dörr – ingen dörröppnare. Entrédörren är ej kontrastmarkerad. Sammantaget gör detta det svårt eller omöjligt för människor med funktionshinder att besöka restaurangen. Läs hela anmälan om Rest house …