SEB – Skandinaviska Enskilda Banken, Hörby, 2009-08-23

bild på SEB - Skandinaviska Enskilda Banken, Hörby, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

2 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator till banklokal. 1 trappsteg till bankomat och servicebox. Kontrastmarkeringar och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_seb_-_skandinaviska_enskilda_banken_storg__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till SEB Hörby och SEB:s huvudkontor. Läs hela anmälan om SEB – Skandinaviska Enskilda Banken …

Isgrens Livs, Hörby, 2009-08-23

bild på Isgrens Livs, Hörby, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

1 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_isgrens_lanthandel_per_bings_vag__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

Isgrens livs är dessutom enligt Systembolagets hemsida ombud för Systembolaget. Otroligt!

En kopia av anmälan har sänts till Systembolagets huvudkontor… (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Isgrens Livs …