Isgrens Livs, Hörby, 2009-08-23

bild på Isgrens Livs, Hörby, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

1 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_isgrens_lanthandel_per_bings_vag__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

Isgrens livs är dessutom enligt Systembolagets hemsida ombud för Systembolaget. Otroligt!

En kopia av anmälan har sänts till Systembolagets huvudkontor… (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Isgrens Livs …

Pizzeria Valentino, Hörby, 2009-08-23

bild på Pizzeria Valentino, Hörby, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

5 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_pizzeria_valentino_nygatan__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt! (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Pizzeria Valentino …

Ringsjöbygdens Bokhandel AB, Hörby, 2009-08-23

bild på Ringsjöbygdens Bokhandel AB, Hörby, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

1½ trappsteg stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_ringsjobygdens_bokhandel_tingsg__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Ringsjöbygdens bokhandel. Läs hela anmälan om Ringsjöbygdens Bokhandel AB …

Sport Kalle, Hörby, 2009-08-23

bild på Sport Kalle, Hörby, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

5 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_sport-kalle_nygatan__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Sport Kalle. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Sport Kalle …