Järnia, Hörby, 2009-08-23

bild på Järnia, Hörby, 2009-08-23bild på Järnia, Hörby, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

2 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator vid huvudentrén. ½ trappsteg vid sidoentrén.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_jarnia_storg__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Järnia Hörby och Järnias huvudkontor. Läs hela anmälan om Järnia …

Wilsons Audio Video AB, Hörby, 2009-08-23

bild på Wilsons Audio Video AB, Hörby, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

1 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_wilsons_audio_video_ab_storg_horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt! (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Wilsons Audio Video AB …

Stjärnurmakarna Kjellkvist Guld & Ur, Hörby, 2009-08-23

bild på Stjärnurmakarna Kjellkvist Guld & Ur, Hörby, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

1½ trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_kjellkvist_guld-ur_storg__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Stjärnurmakarna Kjellkvist Guld & Ur och Stjärnurmakarnas huvudkontor. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Stjärnurmakarna Kjellkvist Guld & Ur …

SEB – Skandinaviska Enskilda Banken, Hörby, 2009-08-23

bild på SEB - Skandinaviska Enskilda Banken, Hörby, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

2 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator till banklokal. 1 trappsteg till bankomat och servicebox. Kontrastmarkeringar och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_seb_-_skandinaviska_enskilda_banken_storg__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till SEB Hörby och SEB:s huvudkontor. Läs hela anmälan om SEB – Skandinaviska Enskilda Banken …