Inga övergångsställen från Parkering Nya Torg till Färs & Frosta Sparbank, Hörby, 2005-08-11


Anmälningsdatum: 2005-08-11, Diskrimineringsdatum: 2005-08-11

Trottoarkanter på mer än 10 cm utgör stopp för rullister och rollatister (personer med rollator)

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se. (Uppföljning 2010-11-22) Läs hela anmälan om Inga övergångsställen från Parkering Nya Torg till Färs & Frosta Sparbank …

Tattoo, Hörby, 2005-08-11


Anmälningsdatum: 2005-08-11, Diskrimineringsdatum: 2005-08-11

3 trappor stoppar rullister (rullstolsburna)

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. (Uppföljning 2009-07-07) Läs hela anmälan om Tattoo …