Mäklarringen, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2005-08-13, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Flera höga trappsteg, kunde inte ta mig in.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Alla landets kommuner, alla orter, 2005-08-11


Anmälningsdatum: 2005-08-30, Diskrimineringsdatum: 2005-08-11

Flertalet trottoare har ingen 0-kant för att passera gata till nästa kvarter vilket stoppar alla rullister, personer med rullstol och rollatister, personer med rollator.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet…. (Uppföljning 2010-11-22) Läs hela anmälan om Alla landets kommuner …