Kullerstensgata utan ledstråk/plana gångytor, Visby, 2009-07-04

bild på Kullerstensgata utan ledstråk/plana gångytor, Visby, 2009-07-04bild på Kullerstensgata utan ledstråk/plana gångytor, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-19,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Mellan 13/6 och 30/8 är motortrafik förbjuden i de centrala delarna av Visby (se bild 1). Visborgsgatan är då att betrakta som en gågata. Gatan är helt belagd med kullersten, även trottoarerna. Plana alternativ och ledstråk saknas helt (se bild 2). Enligt skylten vill Gotlands kommun ”värna om vårt världsarv” genom att förbjuda motortrafik i Visby innerstad under sommaren, men vad är det man vill värna genom att göra det svårt eller omöjligt för människor med funktionsnedsättningar att besöka innerstaden?… Läs hela anmälan om Kullerstensgata utan ledstråk/plana gångytor …

Furillen, Lärbro, 2006-06-29


Anmälningsdatum: 2006-07-09, Diskrimineringsdatum: 2006-06-29

Genom två trappsteg hindras personer som använder rullstol från att komma in. Den sammanlagda nivåskillnaden på ca 30 cm skulle lätt kunna avhjälpas genom en 360 cm lång ramp längs husväggen. Läs hela anmälan om Furillen …

Sankta Karin kyrkruin, Visby, 2006-06-29

bild på Sankta Karin kyrkruin, Visby, 2006-06-29
Anmälningsdatum: 2006-07-09,
Diskrimineringsdatum: 2006-06-29

En tröskel på ca 20 cm försvårar eller omöjliggör att man som rullstolsanvändare kommer in i kyrkruinen. En enkel träramp kunde lätt avhjälpa hindret till en försumbar kostnad. Gotlands kommun och Länsmuseet Gotland verkar inte vara intresserade av att göra sitt kulturarv tillgängligt för alla…. Läs hela anmälan om Sankta Karin kyrkruin …