Furillen, Lärbro, 2006-06-29


Anmälningsdatum: 2006-07-09, Diskrimineringsdatum: 2006-06-29

Genom två trappsteg hindras personer som använder rullstol från att komma in. Den sammanlagda nivåskillnaden på ca 30 cm skulle lätt kunna avhjälpas genom en 360 cm lång ramp längs husväggen. Läs hela anmälan om Furillen …

Sankta Karin kyrkruin, Visby, 2006-06-29

bild på Sankta Karin kyrkruin, Visby, 2006-06-29
Anmälningsdatum: 2006-07-09,
Diskrimineringsdatum: 2006-06-29

En tröskel på ca 20 cm försvårar eller omöjliggör att man som rullstolsanvändare kommer in i kyrkruinen. En enkel träramp kunde lätt avhjälpa hindret till en försumbar kostnad. Gotlands kommun och Länsmuseet Gotland verkar inte vara intresserade av att göra sitt kulturarv tillgängligt för alla…. Läs hela anmälan om Sankta Karin kyrkruin …