Kalas Mat & Catering, Visby, 2009-07-04

bild på Kalas Mat & Catering, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-21,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

In till restaurangen har en undermålig ramp anlagts. Rampens lutning överstiger för det första den lagstadgade minimilutningen på 1:12, som helst ska vara 1:20. För det andra är det vid rampens början ändå ett steg och där man också valt att placera två stora blomkrukor…. Läs hela anmälan om Kalas Mat & Catering …

Hamnkiosken, Visby, 2009-07-04

bild på Hamnkiosken, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2010-02-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Tröskel i entrén och flera reklampratare utställda på trottoaren utanför. Det gör det svårt för människor som använder rullstol eller rollator, eller har synnedsättningar att ta sig in och röra sig fritt. Läs hela anmälan om Hamnkiosken …

Kullerstensgator, Visby, 2009-07-04

bild på Kullerstensgator, Visby, 2009-07-04bild på Kullerstensgator, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-19,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Mellan 13/6 och 30/8 är motortrafik förbjuden i de centrala delarna av Visby (se bild 1). Gatorna i innerstaden är då att betrakta som gågator. Gatorna är emellertid till stor del helt belagda med kullersten. Plana alternativ och ledstråk saknas helt (se bild 2 med exempel från Visborgsgatan)…. Läs hela anmälan om Kullerstensgator …