Avsaknad avfasning trottoar, Visby, 2009-07-04


Anmälningsdatum: 2009-10-21,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

bild på Avsaknad avfasning trottoar, Visby, 2009-07-04Undermålig avfasning i trottoar. Det gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder att röra sig fritt i Visby.

Kullerstensgator i hela Visby, Visby, 2009-07-04

bild på Kullerstensgator i hela Visby, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-21,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Hela Visby innerstad är belagd med kullersten, även trottoarerna (!). Plana alternativ för människor med rörelsehinder som exempelvis använder rullstol, rollator eller är gående saknas helt. Ledstråk för människor med synnedsättningar saknas. Det gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder att röra sig fritt i Visby…. Läs hela anmälan om Kullerstensgator i hela Visby …

Joda Bar & Kök, Visby, 2009-07-04

bild på Joda Bar & Kök, Visby, 2009-07-04bild på Joda Bar & Kök, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2010-02-22,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Entrén har en tröskel, därefter är det trappsteg för att komma in i baren eller till uteserveringen på bakgården. Det går att komma till uteserveringen via en annan väg, men skyltning med hänvisning till den saknas helt. Detta utestänger eller försvårar för kunder som använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Joda Bar & Kök. Läs hela anmälan om Joda Bar & Kök …