Stadium, Jönköping City, Jönköping, 2005-07-16


Anmälningsdatum: 2005-07-16, Diskrimineringsdatum: 2005-07-16

Härmed vill jag anmäla Stadium i Jönköping city. Affären i fråga har två våningsplan. Mellan våningsplanen finns en rulltrappa men ingen hiss. Detta gör det omöjligt att rullstolsburna kommer upp på andra våningsplanet…. (Uppföljning 2011-07-05- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om Stadium …