Resecity, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Resecity har en entré med ett trappsteg. Omöjligt att komma in och få information. Personer med rörelsehinder vill också kunna planera en resa! (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Resecity …

El-Bi Lampan AB, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Entrén har 4 trappsteg. Jag måste vänta ute när min assistent går in och hämtar varorna för att visa mig. När det regnar och snöar fryser jag. De andra kunderna kan välja och köpa i värmen!

Av Sveriges 600 000 innevånare med rörelsehinder har omkring 10 000 personlig assistans…. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om El-Bi Lampan AB …

Hotell Kung Gösta, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Hotellets restaurang har ingen handikapptoalett. Det är i sig diskriminerande och strider mot gällande lagstiftning.

Boverkets byggregler (BBR) 3:145 säger:
”3:145 Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler
Där det finns toaletter för allmänheten ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar.” (http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-%20och%20konstruktionsregler/BBR_avsnitt_3/BBR_avsnitt3_tillganglighet_bostadsutformning.pdf.)

Om ett handikapp… (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Hotell Kung Gösta …

Medborgarskolan, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Absolut omöjligt att komma in om man använder rullstol! Många trappsteg… Och det är en skola….

En kopia av anmälan har sänts till Medborgarskolan, Dalarna Syd (Ludvika), Medborgarskolan, Region Mitt (Gävle) och Medborgarskolans huvudkontor (Uppsala) för kännedom och vidarebefordran. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Medborgarskolan …

Solveigs, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Entrén har ett högt trappsteg Omöjligt att komma in med en elrullstol. Jag vill också välja och köpa kläder!

En kopia av anmälan har sänts till Solveigs. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Solveigs …