Solveigs, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Entrén har ett högt trappsteg Omöjligt att komma in med en elrullstol. Jag vill också välja och köpa kläder!

En kopia av anmälan har sänts till Solveigs. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Solveigs …

Anna & Anders Design, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Entrén har 4 trappsteg. Det finns en brant och farlig ramp som är omöjlig för mig och andra rullstolsanvändare att använda. Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN 1) säger klart och tydligt att rampen högst får luta 1:12, men helst 1:20…. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Anna & Anders Design …

Nordea, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Ingen dörröppnare och dörren är mycket tung. Det gör det svårt eller omöjligt för människor som använder rullstol att komma in. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Nordea …