Nordea, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Ingen dörröppnare och dörren är mycket tung. Det gör det svårt eller omöjligt för människor som använder rullstol att komma in. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Nordea …

Mora kommun, Mora, 2006-09-17


Anmälningsdatum: 2006-10-17, Diskrimineringsdatum: 2006-09-17

Jag har tidigare gjort en anmälan i samma ärende, men gör nu en ny eftersom jag vill att alla på Independent Living Institutes webbplats ska kunna se hur människor med funktionshinder behandlas i Sverige idag. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Mora kommun …

Mora Lasarett, Mora, 2006-05-15


Anmälningsdatum: 2006-05-21, Diskrimineringsdatum: 2006-05-15

Lasarettet har för få parkeringsplatser för funktionshindrade. Funktionshindrade har många anledningar till att besöka Mora Lasarett: Apotek, tandläkare, sjukgymnastik förutom alla mottagningar som finns på lasaretet. Dessutom har man nyligen flyttat ännu en vårdcentral till lasarettsbyggnaden, vilket gör behovet ännu större…. (Uppföljning 2007-09-07) Läs hela anmälan om Mora Lasarett …