JC, City, Jönköping, 2007-09-03

bild på JC, City, Jönköping, 2007-09-03
Anmälningsdatum: 2007-09-03,
Diskrimineringsdatum: 2007-09-03

Dåligt markerade skyltfönster och dörr. Detta gör att risken är stor att personer med synskada/blindhet riskerar att gå rakt in i skyltfönster/dörr med olycka som följd. OBS! Markering finns inte inte alls, det borde vara en heldragen linje på fönstret och ingång…. (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om JC …

Lindex City, Jönköping, 2007-09-03

bild på Lindex City, Jönköping, 2007-09-03
Anmälningsdatum: 2007-09-03,
Diskrimineringsdatum: 2007-09-03

Dåligt kontrastmarkerade skyltfönster och dörr. Detta gör att risken är stor att personer med synskada/blindhet riskerar att gå rakt in i skyltfönster/dörr med olycka till följd. OBS! Markering finns men tycker att den är otillräcklig för att kunna se den klart och tydligt, det borde vara en heldragen linje på fönstret och dörr…. (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Lindex City …

Nya busshållplatsen: Rådhusparken/hamnkanalen, Jönköping, 2007-08-18

bild på Nya busshållplatsen: Rådhusparken/hamnkanalen, Jönköping, 2007-08-18
Anmälningsdatum: 2007-08-18,
Diskrimineringsdatum: 2007-08-18

Visserligen är detta en byggarbetsplats ännu. Men jag vill ändå anmäla innan bygget är klart.

De har flyttat på hållplats Rådhusparken längre ned mot Hamnkanalen i Jönköping. Bussarna kommer inte att gå över Vindbron utan kommer istället svänga av och gå över hamnplan och över Slottsbron. I och med flytten av busshållplats Rådhusparken vill jag anmäla denne innan det blir för sent. Anmälan går ut på att man bygger inte om den nya hållplatsen tillräckligt. Anser att… (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Nya busshållplatsen: Rådhusparken/hamnkanalen …