SkandiaMäklarna, Jönköping, 2008-12-05

bild på SkandiaMäklarna, Jönköping, 2008-12-05
Anmälningsdatum: 2008-12-06,
Diskrimineringsdatum: 2008-12-05

Ett rejält steg på cirka 10 cm till entrén hindrar effektivt personer med förflyttningshjälpmedel att ta sig in i lokalen.

Skickar också med en text hämtad från boken ”Bygg ikapp handikapp” där man kan läsa följande på sidan 53:

”Tillgänglighet till byggnad
Entré till flerbostadshus, allmänna lokaler och arbetslokaler.

Bestämmelser
Minst en entré till byggnad som skall vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, s… (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om SkandiaMäklarna …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SkandiaMäklarna
Webbadress:
http://www.skandiamaklarna.se/
Gatuadress:
Västra Storgatan 23
Postnummer och ort:
553 15 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2008-12-05 (Anmälningsdatum: 2008-12-06)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett rejält steg på cirka 10 cm till entrén hindrar effektivt personer med förflyttningshjälpmedel att ta sig in i lokalen.

Skickar också med en text hämtad från boken ”Bygg ikapp handikapp” där man kan läsa följande på sidan 53:

”Tillgänglighet till byggnad
Entré till flerbostadshus, allmänna lokaler och arbetslokaler.

Bestämmelser
Minst en entré till byggnad som skall vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, skall placeras och utformas så att den kan användas av dessa personer.

Alla entréer till en byggnad måste vara tillgängliga för personer med funktionshinder om man inte ska tvingas till onödiga omvägar. T. ex. om det finns entré både från gata och gård bör båda entréerna vara tillgängliga. Det är särskilt viktigt att huvudentrén är tillgänglig och att det finns angörings- och parkeringsplats i direkt anslutning.”

En kopia av anmälan har sänts till:
SkandiaMäklarna, Jönköping
Björn Edstrand, VD, SkandiaMäklarna
Christian Hedborg, vice VD, SkandiaMäklarna
Andreas Mühlich, Marknadschef, SkandiaMäklarna
Jan-Erik Jonsson, Regionchef Västra/Södra, SkandiaMäklarna
SkandiaMäklarnas huvudkontor

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Racketcentrum, Jönköping, 2008-08-18


Anmälningsdatum: 2008-08-18, Diskrimineringsdatum: 2008-08-18

Gjorde tidigare en anmälan på Bowling Arena. Racketcetrum och Bowling Arena ligger i samma hus. Därför uppstår samma problem. Det finns ingen hiss för att ta sig mellan våningsplanen.

På första planet finns reception (kassa), kiosk, restaurang (mot Bowling Arena)…. (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Racketcentrum …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Racketcentrum
Webbadress:
http://www.racketcentrum.se
Gatuadress:
Mässvägen 6
Postnummer och ort:
554 54 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Sport och fritid
Datum för händelsen:
2008-08-18 (Anmälningsdatum: 2008-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Gjorde tidigare en anmälan på Bowling Arena. Racketcetrum och Bowling Arena ligger i samma hus. Därför uppstår samma problem. Det finns ingen hiss för att ta sig mellan våningsplanen.

På första planet finns reception (kassa), kiosk, restaurang (mot Bowling Arena). På nedre planet ligger banorna. För att ta sig dit tvingas personer med förflyttningshjälpmedel att åka runt huset. Diskriminerande!

Hörselslinga för hörselskadade saknas i receptionen (kassan).

Skickar också med en text hämtad från boken ”Bygg ikapp handikapp” där man kan läsa följande på sidan 53:

”Tillgänglighet till byggnad
Entré till flerbostadshus, allmänna lokaler och arbetslokaler.

Bestämmelser
Minst en entré till byggnad som skall vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, skall placeras och utformas så att den kan användas av dessa personer.

Alla entréer till en byggnad måste vara tillgängliga för personer med funktionshinder om man inte ska tvingas till onödiga omvägar. T. ex. om det finns entré både från gata och gård bör båda entréerna vara tillgängliga. Det är särskilt viktigt att huvudentrén är tillgänglig och att det finns angörings- och parkeringsplats i direkt anslutning.”

En kopia av anmälan har sänts till Racketcentrum.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Bowling Arena, Jönköping, 2008-08-18


Anmälningsdatum: 2008-08-18, Diskrimineringsdatum: 2008-08-18

Vill göra denna anmälan för att Bowlinghallen ifråga ej har hiss mellan 1:a och 2:a-planet.

På första planet ligger reception, kiosk, restaurang. (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Bowling Arena …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Bowling Arena
Webbadress:
http://www.bowlingarena.com/
Gatuadress:
Mässvägen 1
Postnummer och ort:
554 54 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Sport och fritid
Datum för händelsen:
2008-08-18 (Anmälningsdatum: 2008-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Vill göra denna anmälan för att Bowlinghallen ifråga ej har hiss mellan 1:a och 2:a-planet.

På första planet ligger reception, kiosk, restaurang. För att ta sig ner till nederplanet där bowlingbanorna ligger tvingas man därför åka en omväg på cirka 100 – 150 meter runt huset.

Jag har påtalat detta problem för personalen som jobbar på Bowling Arena, men de säger att de vet om problemet, men gör inget åt det. Därför gör jag denna anmälan.

Skickar också med en text hämtad från boken ”Bygg ikapp handikapp” där man kan läsa följande på sidan 53:

”Tillgänglighet till byggnad
Entré till flerbostadshus, allmänna lokaler och arbetslokaler.

Bestämmelser
Minst en entré till byggnad som skall vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, skall placeras och utformas så att den kan användas av dessa personer.

Alla entréer till en byggnad måste vara tillgängliga för personer med funktionshinder om man inte ska tvingas till onödiga omvägar. T. ex. om det finns entré både från gata och gård bör båda entréerna vara tillgängliga. Det är särskilt viktigt att huvudentrén är tillgänglig och att det finns angörings- och parkeringsplats i direkt anslutning.”

En kopia av anmälan har sänts till Bowling Arena.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Aqua Dinner & Drinks, Jönköping, 2008-07-29

bild på Aqua Dinner & Drinks, Jönköping, 2008-07-29
Anmälningsdatum: 2008-07-29,
Diskrimineringsdatum: 2008-07-29

Två trappsteg hindrar effektivt personer med förflyttningshjälpmedel (rullstol, rollator etc) att ta sig in på restaurangen.

Förr hette denna restaurang ”Gäddan & gåsen” och hade andra dörrar. Nu är de utbytta och modernisering och namnbyte av restaurangen har skett, men inte har man lyckats att göra det bättre för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig in på restaurangen. Samtidigt ställer man också frågan till Jönköpings kommun som beviljar bygglov/byggtillstå… (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Aqua Dinner & Drinks …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Aqua Dinner & Drinks
Webbadress:
http://www.aquadinner.se/
Gatuadress:
Barnarpsgatan 24
Postnummer och ort:
553 16 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2008-07-29 (Anmälningsdatum: 2008-07-29)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg hindrar effektivt personer med förflyttningshjälpmedel (rullstol, rollator etc) att ta sig in på restaurangen.

Förr hette denna restaurang ”Gäddan & gåsen” och hade andra dörrar. Nu är de utbytta och modernisering och namnbyte av restaurangen har skett, men inte har man lyckats att göra det bättre för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig in på restaurangen. Samtidigt ställer man också frågan till Jönköpings kommun som beviljar bygglov/byggtillstånd för en otillgänglig huvudentré när vi lever i 2008? Har ansvariga på kommunen inte hört att Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade senast utgången av 2010?

Skickar också med en text hämtad från boken ”Bygg ikapp handikapp” där man kan läsa följande på sidan 53:

”Tillgänglighet till byggnad
Entré till flerbostadshus, allmänna lokaler och arbetslokaler.

Bestämmelser
Minst en entré till byggnad som skall vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, skall placeras och utformas så att den kan användas av dessa personer.

Alla entréer till en byggnad måste vara tillgängliga för personer med funktionshinder om man inte ska tvingas till onödiga omvägar. T. ex. om det finns entré både från gata och gård bör båda entréerna vara tillgängliga. Det är särskilt viktigt att huvudentrén är tillgänglig och att det finns angörings- och parkeringsplats i direkt anslutning.”

En kopia av anmälan har sänts till Aqua Dinner & Drinks.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Akademibokhandeln, Jönköping, 2008-07-19

bild på Akademibokhandeln, Jönköping, 2008-07-19
Anmälningsdatum: 2008-07-19,
Diskrimineringsdatum: 2008-07-19

För ett par år sedan flyttade Akademibokhandeln till nämnda gatuadress. Lokalerna är stora och rymliga.

Det är när man ska till och från lokalerna som det uppstår problem om man har en synskada eller använder förflyttningshjälpmedel såsom rullstol, rollator etc. Det finns hiss ner till Akademibokhandeln men den har vissa brister:

1. Anropsknappen för hissen sitter för nära hissdörren – gäller både på entréplan och på nederplan (värst är det dock på nederplanet, då… (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Akademibokhandeln …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Akademibokhandeln
Webbadress:
http://www.akademibokhandeln.se
Gatuadress:
Smedjegatan 27
Postnummer och ort:
553 20 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2008-07-19 (Anmälningsdatum: 2008-07-19)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, synskada, blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

För ett par år sedan flyttade Akademibokhandeln till nämnda gatuadress. Lokalerna är stora och rymliga.

Det är när man ska till och från lokalerna som det uppstår problem om man har en synskada eller använder förflyttningshjälpmedel såsom rullstol, rollator etc. Det finns hiss ner till Akademibokhandeln men den har vissa brister:

1. Anropsknappen för hissen sitter för nära hissdörren – gäller både på entréplan och på nederplan (värst är det dock på nederplanet, då anropsknappen sitter i ett hörn). Detta medför risk för fallolyckor och även att man får hissdörren på sig om man sitter i rullstol.

2. Kontrastmarkering saknas i golvet som talar om åt vilket håll hissdörren öppnas samt underlättar för synskadade.

3. Hissknapparna inne i hissen är felmarkerade. I hissen är knapparna märkta med 1 och E. Trycker man på ”E”- som borde stå för Entré kommer man ner i källaren där Akademibokhandeln ligger, och trycker man på 1 kommer man till entrén. Hissknapparna borde vara märkta ”E”- för entré och ”-1”- för att komma ner till Akademibokhandeln. Eventuellt kan det också saknas taktila knappar som underlättar för blinda/synskadade.

En kopia av anmälan har sänts till Akademibokhandeln Jönköping och Akademibokhandelns huvudkontor.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Wärdshuset Galgbacken AB, Gränna, 2008-03-16


Anmälningsdatum: 2008-03-17, Diskrimineringsdatum: 2008-03-16

Dörröppnare saknas i entren och det är en hög kant där.
Väl inne finns handikapptoalett men upp till restaurangen finns bara trappor ej hiss. Läs hela anmälan om Wärdshuset Galgbacken AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Wärdshuset Galgbacken AB
Gatuadress:
Galgbacken, E4:an
Postnummer och ort:
563 92 Gränna
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2008-03-16 (Anmälningsdatum: 2008-03-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Dörröppnare saknas i entren och det är en hög kant där.
Väl inne finns handikapptoalett men upp till restaurangen finns bara trappor ej hiss. Jag som rullstolsburen kommer inte dit.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Jensens Böfhus, Jönköping , 2008-01-14

bild på Jensens Böfhus, Jönköping , 2008-01-14
Anmälningsdatum: 2008-01-14,
Diskrimineringsdatum: 2008-01-14

Jag gör denna anmälan eftersom en tidigare anmälan jag gjort mot Jensens Böfhus inte lett till någonting.

Jensens Böfhus öppnade i Jönköping den 27 september.
HUVUDENTRÉN är INTE tillgänglig för personer som använder förflyttningshjälpmedel (rollator, rullstol eller liknande).

1. I huvudentrén till Jensens möts man av en nivåskillnad på cirka 5 – 10 cm, vilket gör det omöjligt för personer som använder förflyttningshjälpmedel att ta sig in i restaurangen för a… (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Jensens Böfhus …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Jensens Böfhus
Webbadress:
http://www.jensens.se/
Gatuadress:
Västra Storgatan 12
Postnummer och ort:
553 15 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2008-01-14 (Anmälningsdatum: 2008-01-14)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, synskada, blind, hörselskada
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag gör denna anmälan eftersom en tidigare anmälan jag gjort mot Jensens Böfhus inte lett till någonting.

Jensens Böfhus öppnade i Jönköping den 27 september.
HUVUDENTRÉN är INTE tillgänglig för personer som använder förflyttningshjälpmedel (rollator, rullstol eller liknande).

1. I huvudentrén till Jensens möts man av en nivåskillnad på cirka 5 – 10 cm, vilket gör det omöjligt för personer som använder förflyttningshjälpmedel att ta sig in i restaurangen för att påkalla personalens uppmärksamhet. För att påkalla personalens uppmärksamhet tvingas man därför stå utanför. När jag gjorde testet tog det 10 min (i 2 minusgraders kyla) innan personalen kom ut. Huvudentrén är som sagt inte tillgänglig. Innanför möts man av två trappsteg, en liten avsats och två trappsteg till. Därför tvingas man åka in en ”bakväg”, vilket i sin tur gör att man tvingas att gå en omväg för att ta sig in i restaurangen. Detta ska inte accepteras när vi lever på 2000-talet.

I boken ”Bygg ikapp handikapp” kan man läsa följande på sidan 53:

”Tillgänglighet till byggnad
Entré till flerbostadshus, allmänna lokaler och arbetslokaler.

Bestämmelser
Minst en entré till byggnad som skall vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, skall placeras och utformas så att den kan användas av dessa personer.

Alla entréer till en byggnad måste vara tillgängliga för personer med funktionshinder om man inte ska tvingas till onödiga omvägar. T. ex. om det finns entré både från gata och gård bör båda entréerna vara tillgängliga. Det är särskilt viktigt att huvudentrén är tillgänglig och att det finns angörings- och parkeringsplats i direkt anslutning.”

Alltså faller Jensens Böfhus på att huvudentrén ej är tillgänglig.

2. Jensens Böfhus placerar ”gatupratare” mitt i gångbanan (se bild) vilket försvårar för personer med nedsatt syn och blindhet att orientera sig förbi.

3. Hörselslinga för hörselskadade saknas. Detta gör att personer med nedsatt hörsel och använder hörapparat ej kan delta på lika villkor.

4. Dörröppnare saknas

Helt obegripligt (skandal) att Jensens får bygglov för en otillgänglig entré när vi lever på 2000-talet.

En kopia av anmälan har sänts till Jensens Böfhus.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Jensens Böfhus, Jönköping, 2007-09-28


Anmälningsdatum: 2007-09-28, Diskrimineringsdatum: 2007-09-28

Igår torsdag den 27 september slog dörrarna upp till Jensens Böfhus. Som vanligt är lokalerna fina, men var finns tillgängligheten för funktionshindrade någonstans? (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Jensens Böfhus …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Jensens Böfhus
Webbadress:
http://www.jensens.se/
Gatuadress:
Västra storgatan 12
Postnummer och ort:
553 15 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2007-09-28 (Anmälningsdatum: 2007-09-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Igår torsdag den 27 september slog dörrarna upp till Jensens Böfhus. Som vanligt är lokalerna fina, men var finns tillgängligheten för funktionshindrade någonstans?

1. Vid entrédörren möts man av liten nivåskillnad på cirka 5 cm.
Detta gör det i många fall omöjligt för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig in.

2. Innanför entrén möts man av två trappsteg, sedan en avsats och två trappsteg till. Detta gör det omöjligt för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig in i restaturangen överhuvudtaget!

De påstod att de hade en handikapptoalett, men hur ska man nå denna om man har nedsatt rörelseförmåga när det är trappor i vägen?

Jag vill att kopia på min anmälan ska gå till ansvariga inom Jensens Böfhuskoncernen.

En kopia av anmälan har sänts till Jensens Böfhus.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Brothers & Sisters, Jönköping, 2007-09-03

bild på Brothers & Sisters, Jönköping, 2007-09-03
Anmälningsdatum: 2007-09-03,
Diskrimineringsdatum: 2007-09-03

Ingen kontrastmarkering på vare sig skyltfönster eller dörr. Detta gör att risken är stor att personer med synskada/blindhet riskerar att gå rakt in i skyltfönster/dörr med olycka som följd. OBS! Det borde vara en heldragen linje på fönster och ingång.

En kopia av anmälan har sänts till Brothers & Sisters huvudkontor (JC) för vidarebefordran till Brothers & Sisters i Jönköping City…. (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Brothers & Sisters …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Brothers & Sisters
Webbadress:
www.brothers.se
Gatuadress:
Östra Storgatan 15 C
Postnummer och ort:
55321 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-09-03 (Anmälningsdatum: 2007-09-03)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Ingen kontrastmarkering på vare sig skyltfönster eller dörr. Detta gör att risken är stor att personer med synskada/blindhet riskerar att gå rakt in i skyltfönster/dörr med olycka som följd. OBS! Det borde vara en heldragen linje på fönster och ingång.

En kopia av anmälan har sänts till Brothers & Sisters huvudkontor (JC) för vidarebefordran till Brothers & Sisters i Jönköping City.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Brothers.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

JC, City, Jönköping, 2007-09-03

bild på JC, City, Jönköping, 2007-09-03
Anmälningsdatum: 2007-09-03,
Diskrimineringsdatum: 2007-09-03

Dåligt markerade skyltfönster och dörr. Detta gör att risken är stor att personer med synskada/blindhet riskerar att gå rakt in i skyltfönster/dörr med olycka som följd. OBS! Markering finns inte inte alls, det borde vara en heldragen linje på fönstret och ingång…. (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om JC …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
JC, City
Webbadress:
www.jc-online.com
Gatuadress:
Östra Storgatan 15 A
Postnummer och ort:
553 21 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-09-03 (Anmälningsdatum: 2007-09-03)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
synskada, blind, psykiskt funktionshinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Dåligt markerade skyltfönster och dörr. Detta gör att risken är stor att personer med synskada/blindhet riskerar att gå rakt in i skyltfönster/dörr med olycka som följd. OBS! Markering finns inte inte alls, det borde vara en heldragen linje på fönstret och ingång.

En kopia av anmälan har sänts till JC:s huvudkontor för vidarebefodran till JC Jönköping City.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.