Posten, Stockholm, 2002-10-21


Anmälningsdatum: 2002-10-21, Diskrimineringsdatum: 2002-10-21

Sedan posten flytt till Hornsgatan 115, vill jag meddela att jag är funktionshindrad och min rullstol kommer inte upp över trappsteget. Samt på ombyggda gamla postkontoret kommer jag inte längre upp till kassan för att kunna hämta mina pengar då ej hellre längre postkassörskans lucka går att öppna, alltså måste jag ta hjälp av tredje person för att få mina pengar, med alla tillbud det skulle kunna medföra, Lagen om tillgänglighet för funktionshindrade är inte tillgodosedd ioch med denna flytt, vänligen åtgärda…. Läs hela anmälan om Posten …

www.seb.se, Stockholm, 2001-01-21


Anmälningsdatum: 2005-08-30, Diskrimineringsdatum: 2001-01-21

Härmed anmäler jag SE-banken för kränkande och diskriminerande agerande. Under alla år jag varit kund i SE-banken har det fungerat bra och jag har varit mycket nöjd med bemötande och service. Genom SE-bankens nya inriktning med icke anpassad hemsida, utesluts jag och andra synskadade kunder omedelbart från det billigare, behändigare och snabbare alternativet som andra uppkopplade kunder erbjuds…. Läs hela anmälan om www.seb.se …