Teologiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Uppsala, 2004-09-21


Anmälningsdatum: 2004-09-21, Diskrimineringsdatum: 2004-09-21

Vid entrén till institutionen finns en ramp. När man kommer uppför den och trycker på dörröppnaren öppnas dörren utåt, mot en, så det är nästintill omöjligt att komma förbi den öppna dörren in i byggnaden. Vilplanet är för litet och man riskerar att dels fastna, dels köra nerför trapporna…. (Uppföljning 2007-11-18) Läs hela anmälan om Teologiska institutionen …

Forex Uppsala, Uppsala, 2003-08-18


Anmälningsdatum: 2003-08-18, Diskrimineringsdatum: 2003-08-18

Augusti 2002 besökte jag Forex i Uppsala för att växla in pengar. Jag konstaterade då att deras ingång inte var tillgänglig; den har ett trappsteg och är väldigt smal. Jag påtalade då det för personalen som lovade att ta upp det med sin chef. Denne skulle i sin tur höra av sig till mig om vilka åtgärder man ämnade vidta…. (Uppföljning 2007-05-15) Läs hela anmälan om Forex Uppsala …