Posten, Stockholm, 2002-10-21


Anmälningsdatum: 2002-10-21, Diskrimineringsdatum: 2002-10-21

Sedan posten flytt till Hornsgatan 115, vill jag meddela att jag är funktionshindrad och min rullstol kommer inte upp över trappsteget. Samt på ombyggda gamla postkontoret kommer jag inte längre upp till kassan för att kunna hämta mina pengar då ej hellre längre postkassörskans lucka går att öppna, alltså måste jag ta hjälp av tredje person för att få mina pengar, med alla tillbud det skulle kunna medföra, Lagen om tillgänglighet för funktionshindrade är inte tillgodosedd ioch med denna flytt, vänligen åtgärda…. Läs hela anmälan om Posten …

Valnämnd, Göteborg, 2002-06-26


Anmälningsdatum: 2005-08-30, Diskrimineringsdatum: 2002-06-26

Hej, jag företräder ett politiskt parti för funktionshindrade. Partiet skall ställa upp i Göteborgs kommunalval.

Saken:
När jag tog kontakt med valnämnden i Göteborg för att förhöra mig om distribution av valsedlar fick jag till min förvåning veta att inte alla vallokaler i Göteborg inte är tillgängliga för rullstolsburna. Saken i sig är snudd på grundlagsbrott. För att demokratin stryps. Det är angeläget för både stat och mig att saken åtgärdas. Läs hela anmälan om Valnämnd …

www.seb.se, Stockholm, 2001-01-21


Anmälningsdatum: 2005-08-30, Diskrimineringsdatum: 2001-01-21

Härmed anmäler jag SE-banken för kränkande och diskriminerande agerande. Under alla år jag varit kund i SE-banken har det fungerat bra och jag har varit mycket nöjd med bemötande och service. Genom SE-bankens nya inriktning med icke anpassad hemsida, utesluts jag och andra synskadade kunder omedelbart från det billigare, behändigare och snabbare alternativet som andra uppkopplade kunder erbjuds…. Läs hela anmälan om www.seb.se …

Världskulturmuseum, Göteborg, 2000-04-08


Anmälningsdatum: 2000-04-08, Diskrimineringsdatum: 2000-04-08

Angående trappor på nybyggnader rent principiellt och på Världskulturmuséet i Göteborg speciellt.

Jag har med stigande förvåning märkt att man numera, vid nybyggnationer av offentliga byggnader, i första hand tar hänsyn till skönhetsvärdet på byggnaden än till den praktiska nyttan, framför allt sett ur den funktionshindrades perspektiv. Ett exempel är Världskulturmuséet i Göteborg som nu är under uppförande. Där planerar man att bygga en trappa med en icke försumbar f… Läs hela anmälan om Världskulturmuseum …